Fråga oss
Fråga oss
Tandläkare hos Folktandvården Stockholm ger tips till patient hur man använder tandtråd.

Publiceringsdatum: 10 mars 2022

Du avgör din munhälsa – inte din ålder

Lyssna

Nöj dig inte med sämre tandhälsa. Du som är över 70 år har chansen att få behålla en god tandhälsa. Det är du som avgör.

Kom ihåg att din munhälsa inte är kopplad till din kronologiska ålder. Däremot kan den påverkas av underliggande sjukdom. Det enda du får automatiskt är lite torrare slemhinnor.

Många äldre får sämre känsel i munnen – vilket leder till att man inte får munnen lika ren. Då kan det vara svårt att känna om det finns rester på och i tänderna, vilket kan leda till hål.

Som tandhygienist, möter jag ofta patienter som utesluter mat som de tidigare åt, för att de inte längre kan tugga den. Så behöver det inte vara. Min roll är att ge dig extra stöd och hjälp till den som behöver guidning, säger Farah Yahya. 

Lägg grunden till god munhälsa

Med en god munhälsa har du en bra utgångspunkt. Genom att motverka muntorrhet, noggrann rengöring av tänderna, extra fluor, vila och vatten, kommer tänderna och slemhinnorna vara starkare redan från början.
Läs våra tips och se även filmen där vi ger dig några enkla knep till bättre munhälsa