Fråga oss
Fråga oss
Kund hos Folktandvården Stockholm borstar glatt sina tänder.

Publiceringsdatum: 26 april 2021

Noll hål bäst för både tandhälsan och planeten

Lyssna

Det viktigaste hållbarhetsmålet för oss på Folktandvården Stockholm är att du som patient har en god munhälsa genom hela livet. Noll hål är bra både för munhälsan och för planeten. Därför satsar vi stort på förebyggande tandvård.

Varje år gör vi på Folktandvården Stockholm flera hundra tusen tandfyllningar, men vi brukar säga att den miljövänligaste fyllningen är den som inte behöver göras. Ju bättre tandhälsa, desto mindre användning och förbrukning av engångsmaterial, kemikalier, läkemedel och energi. Därför är förebyggande och hälsofrämjande insatser så viktiga för oss.

Över 40 procent 19-åringar med noll håll

Vi är med i kvalitetsregistret SkaPa, Svenskt Kvalitetsregister för karies och tandlossning, och följer bland annat hur stor andel av våra 19-åriga patienter som är helt fria från karies eller tidigare fyllningar – det vill säga har noll hål.

”Att allt fler 19-åringar har friska tänder utan hål. Det är mycket positivt då en god tandhälsa vid 19 års ålder innebär låg risk att utveckla karies senare i livet”, säger Irene Smedberg, tandvård- och utvecklingschef på Folktandvården Stockholm.

Under 2020 har andelen 19-åringar med noll hål fortsatt att öka och är nu 40,7 procent. Andelen 19-åringar med kariesfria sidoytor på sina tänder var 71 procent, vilket även det innebär en ökning jämfört med 2019.

Förebyggande insatser för barn och unga

Vi på Folktandvården Stockholm arbetar enligt ett kariespreventionsprogram med hälsofrämjande insatser för att förebygga hål i tänderna hos barn och ungdomar i Stockholmsregionen. Det består av ett basprogram som riktar sig till alla barn och ungdomar i de åldrar där risken att utveckla karies är störst samt extra insatser till barn och unga med hög kariesrisk eller särskilda behov.

Exempel på Folktandvårdens insatser under 2020

  • 45 000 barn fick tandhälsoinformation av en fluortant eller fluorman.
  • 198 förskoleklasser och årskurs 5-klasser genomförde fluorsköljning under höstterminen
  • 91,8 procent av barn och ungdomar 3-23 år som besökt Folktandvården fick förebyggande eller sjukdomsbehandlade behandling.
  • 250 000 nedladdningar av Folktandvården i Sveriges app Rocka munnen, som gör tandborstning roligare, hjälper till att skapa goda tandborstvanor och stöttar föräldrar.

Mer information om vårt hållbarhetsarbete