Fråga oss
Fråga oss
alt=””

Publiceringsdatum: 24 september 2021

Forskning, innovation och ny teknik som gynnar hållbarhet rankas högt

Lyssna

Vilka områden inom hållbarhet tycker våra kunder och medarbetare att vi på Folktandvården ska satsa på? Det var vi nyfikna på. Här kan du läsa svaren.

Som en del av vårt arbete med hållbarhet ville vi ta reda på vilka delar av vårt miljö- och hållbarhetsarbete som våra kunder respektive medarbetare tycker är viktigast. Därför genomförde vi för ett tag sedan enkätundersökningar där vi bad våra kunder och medarbetare att prioritera olika hållbarhetsfrågor.

Både kunder och medarbetare valde att ranka ”forskning, innovation och ny teknik som gynnar hållbarhet” högt. Ett av Folktandvårdens uppdrag är att bedriva forskning i syfte att förbättra folkhälsan, vilket också är vår viktigaste hållbarhetsfråga.

”Folktandvården lägger stora resurser på forskning för att förbättra folkhälsan. Ett exempel är vårt diabetesprojekt för att upptäcka diabetes typ 2 och prediabetes hos patienter”, säger Pia Skott, en av våra två forsknings- och utbildningschefer.

Hållbara tekniker, produkter och arbetssätt

Vi har också stort fokus på att införa mer hållbara tekniker, produkter och arbetssätt som kan gynna patienter, medarbetare och miljön. Några exempel på det är:

  • digitala tandavtryck
  • digitala vårdmöten
  • fler fossilfria och återvunna material

Jämlik tandvård och förebyggande insatser

Utöver ”forskning, innovation och ny teknik som gynnar hållbarhet” som våra kunder rankar allra högst, tycker man också att ”jämlik tandvård och förebyggande insatser för ökad hälsa” liksom ”kemiska produkter med låg hälso- och miljöpåverkan” är prioriterade områden. Men även våra medarbetares arbetsmiljö och säkerhet, hållbara inköp och upphandling är viktiga frågor för våra kunder.

Företagskulturen viktig för medarbetarna

För Folktandvårdens medarbetare är ”transparens och öppen och sund företagskultur” det som ansågs viktigast. Därefter kom ”forskning, innovation och ny teknik som gynnar hållbarhet” följt av ”medarbetarnas arbetsmiljö och säkerhet” samt ”förebyggande insatser för ökad hälsa”.

Resultaten från undersökningarna kommer att användas i vårt fortsatta hållbarhetsarbete. Vi tackar alla kunder och medarbetare som deltog i undersökningarna!

Läs mer om Folktandvårdens forskningsverksamhet

Läs mer om Folktandvårdens hållbarhetsarbete