Hos oss på Folktandvården Stockholm kan du känna dig trygg! Läs mer om hur vi anpassar vår verksamhet gällande covid-19 här.

Fråga oss
Fråga oss

Publiceringsdatum: 18 maj 2021

Fokus på miljö och hälsa vid inköp och upphandling

Lyssna

Hos oss på Folktandvården Stockholm är miljö och hälsa viktiga områden. Därför ställer vi tuffa miljökrav när vi köper in och upphandlar material och produkter. Ofta tuffare krav än vad lagen kräver, för att bidra till ett mer hållbart samhälle.

”Vi vill minimera exponering av hälsofarliga kemikalier, som hormonstörande ämnen. Till exempel har vi ställt krav på giftfria belöningsleksaker som vi delar ut till barn när de besöker våra kliniker”, säger Mia Stenborg, kvalitets- och miljöstrateg på Folktandvården Stockholm.

I tandvården förekommer produkter och material som kan innehålla miljö- och hälsofarliga kemikalier, till exempel plastprodukter och desinfektionsmedel.

Vi på Folktandvården Stockholm arbetar aktivt med utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier sedan många år och går på flera områden längre än lagkraven. Till exempel vill vi ha plastmaterial utan Bisfenol A och hormonstörande ftalater, så kallade mjukgörare. Vi arbetar efter Region Stockholms utfasningslistor och miljöorganisationen Chemsecs Substitut It Now-list (SIN).

Upphandlade leverantörer behöver vara ansvarstagande

Alla våra leverantörer ska ha ett strukturerat miljöarbete och produkterna ska uppfylla de miljö- och kemikaliekrav som vi ställer i alla upphandlingar.

Leverantörerna ska också följa Region Stockholms uppförandekod för socialt ansvarstagande som handlar om att produkterna ska tillverkas under hållbara och ansvarfulla förhållanden.

Extra höga krav för att skydda barn och unga

Till oss på Folktandvården kommer många barn och unga, vilka är särskilt känsliga för exponering av kemikalier. Därför går vi längre än lagstiftningen och följer försiktighetsprincipen.

Vi ställer krav på att ämnen som är misstänkt hormonstörande, misstänkt reproduktionsstörande eller misstänkt cancerframkallande inte ska finnas aktivt tillsatta i de produkter eller material vi köper in.

Vårt arbete för att barn inte ska utsättas för farliga eller misstänkt farliga kemikalier ingår även i vårt arbete med barnkonventionen.

God kunskap om kemikalier hos Folktandvårdens medarbetare

På alla våra kliniker finns ett digitalt system som hanterar kemikalier samt medarbetare som är särskilda kemikalieinventerare. De gör årliga genomgångar av klinikens olika kemikalier. Medarbetarna som är kemikalieinventerare har alla gått vår kemikalieutbildning och deltar regelbundet i seminarium och nätverk om kemikalier.

Samtliga medarbetare får också en arbetsmiljöutbildning där kemikaliefrågor ingår. Våra kliniker har också noggranna rutiner för kemikaliehantering och avfallssortering.

Hållbarhetsrapport 2020

Mer information om vårt hållbarhetsarbete hittar du här på hemsidan och i vår senaste hållbarhetsrapport.

Hållbarhet inom Folktandvården Stockholm