För oss på Folktandvården Stockholm är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Fråga oss
Fråga oss
Flicka besöker tandläkaren hos Folktandvården Stockholm.

Publiceringsdatum: 30 augusti 2021

Barns tandhälsa i fokus på Fluortantens dag

Lyssna

Den 1 september firas fluortanten, en av Sveriges mest välkända folkhälsoaktörer. Vi på Folktandvården Stockholm uppmärksammar i samband med detta insatser för att alla barn i regionen ska ha friska tänder.

Våra fluortanter och fluormän på Folktandvården Stockholms arbetar förebyggande med barn i grundskolan för att bidra till att fler barn har friska tänder hela livet.

Folktandvården firar fluortanten och fluormannen

Fluortantens dag firades i Stockholm för första gången 2009. Sen dess har vi valt att uppmärksamma våra fluortanters och fluormäns viktiga insatser för barns tandhälsa den 1 september varje år.

Även i år blir det ett digitalt firande med anledning av pandemin och det gör vi med en riktad informationskampanj till den arabisktalande befolkningen i regionen. Detta i syfte att öka jämlikheten när det gäller munhälsa. Bland annat kommer en av Folktandvårdens fluortanter att berätta om tandhälsa i livesändning via webb-tv. Vill du se programmet finns det tillgängligt från den 1 september klockan 15:00. 
www.facebook.com/alkompis.

Ta gärna del av Fluortantens dag via Folktandvårdens sida på Facebook:
Folktandvården Stockholm på Facebook

”Skillnaderna mellan barnens tandhälsa i olika områden skulle minska om alla barn fick hjälp med tandborstningen av en vuxen. Att borsta sitt barns tänder med fluortandkräm två gånger om dagen är en investering för friska tänder hela livet”, säger Margaret Grindefjord, chef för specialiserad barntandvård på Folktandvården Stockholm.

Fluortanten och fluormannen i skolan

Vi på Folktandvården Stockholm driver sen början på 2000-talet ett framgångsrikt kariespreventionsprogram med förebyggande insatser för alla barn i regionen samt riktade insatser till barn i områden med sämre tandhälsa. Redan på barnavårdscentralen träffar vi föräldragrupper och berättar om barns tandhälsa, kost och tandborstning.

I programmet ingår även våra fluortanters och fluormäns hälsofrämjande insatser på skolor. 2020 fick drygt 45 000 barn i förskoleklass och årskurs 5 en lektion på temat friska tänder av en fluortant eller fluorman från Folktandvården – i de flesta fall i digital form på grund av pandemin.

Skillnader i tandhälsa mellan olika områden

Tandhälsan hos barn och unga i Stockholmsregion har under en lång tid förbättrats och är som helhet mycket god. I Region Stockholms rapport över tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms län 2020 konstateras att socioekonomiska villkor har stor betydelse för barns och ungas tandhälsa.

Region Stockholm, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har tagit fram en rapport där du kan läsa mer om tandhälsan hos barn och ungdomar i Stockholms regionen 2020.
Rapport om tandhälsan hos barn och ungdomar i Region Stockholm 2020

Om fluortanten

Vill du veta mer om fluortanten, som gjorde entré i skolorna för första gången på 1960-talet, försvann på 90-talet och sen gjorde comeback i början på 2000-talet?
Fluortanten