För oss på Folktandvården är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Tandläkare på Folktandvården Stockholm med visir och munskydd.

Publiceringsdatum: 20 november 2020

Granskning av nödvändig tandvård genomförd

Lyssna

Region Stockholm har genomfört en granskning av felaktiga debiteringar inom ersättningssystemet nödvändig tandvård hos tandvårdsföretag i länet. Folktandvården Stockholm välkomnar granskningen och genomför ett antal förbättringsåtgärder.

Folktandvården Stockholm välkomnar granskningen som genomförts av tandvårdsenheten inom Region Stockholm. Det är angeläget att det finns en tydlig bild av hur regelverket för nödvändig tandvård ska tolkas och att vi debiterar på rätt sätt. Våra 2 000 medarbetare tar varje år emot 1,4 miljoner patientbesök och även om få fall av felaktiga debiteringar har identifierats så ser vi allvarligt på de brister som regionens analys visar. Därför har vi nyligen genomfört en egen granskning, tagit fram en handlingsplan och genomför en rad åtgärder.

Flera olika ersättningssystem

Inom tandvården finns det en mängd olika ersättningssystem, både statliga och regionala. Regelverket kring respektive system är komplext. De flesta av våra tandläkare och tandhygienister arbetar dagligen inom flera av ersättningssystemen men inom nödvändig tandvård bara vid enstaka tillfällen. Då är det svårare att göra rätt. Därför genomför vi nu riktade insatser för att höja kompetensen.

Löpande kvalitetsarbete och riktade insatser

Vi på Folktandvården har ett omfattande kvalitetsarbete där vi löpande följer upp debiteringar inom de olika systemen. Nyligen har vi även genomfört en egen granskning av debiteringar inom just nödvändig tandvård, gjort en handlingsplan och satt in en rad åtgärder för att öka våra medarbetares kompetens om regelverket och hur det ska tolkas. Med de åtgärder vi nu vidtar känner vi oss trygga med att komma till rätta med bristerna.

Tandvårdsstöden i Sverige

Tandvårdsstöden i Sverige består av åtta delar med olika regelverk, tre statliga och fem regionala. De regionala stöden kan även variera mellan de 21 olika regionerna. De flesta behandlare arbetar dagligen i två, tre eller fyra av dessa och kan dem väldigt väl. Arbetet i övriga system sker mer sällan vilket gör det svårt då regelverket kan ändras årligen. Nödvändig tandvård utgör fyra procent av Folktandvårdens totala intäkter.

Vill du veta mer om tandvårdsstöden?

Tandvårdsstöd