För oss på Folktandvården är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Publiceringsdatum: 28 september 2020

Återbetalning till dig med Frisktandvård

Lyssna

Du som har Frisktandvårdsavtal hos oss på Folktandvården och ditt avtal startade före den 15 april 2018, kommer nu återigen att få tillbaka pengar tack vare höjning av det allmänna tandvårdsbidraget.

Den 15 april 2018 höjde regeringen det allmänna tandvårdsbidraget (ATB). Bidraget höjdes med 300 kronor per år för dig som då var mellan 23 och 29 år samt 65 år och äldre. För dig som var mellan 30 och 64 år höjdes bidraget med 150 kronor. Tack vare höjningen får du som har ett Frisktandvårdsavtal med startdatum före den 15 april 2018 att få tillbaka det höjda beloppet.

Betalning via autogiro

Om du betalar ditt avtal via autogiro kommer du automatiskt att få beloppet insatt på ditt konto. Utbetalningen sker den 29 september och som avsändare kommer det att stå "Folktandv". 

Betalning via faktura eller kontant

För dig som betalat ditt avtal kontant eller via faktura kommer summan finnas tillgodo i din journal under slutet av september och betalas ut kontant vid ditt nästa besök.

Frisktandvård

Frisktandvård är tandvård till fast pris och finns bara hos Folktandvården. Med Frisktandvård får du regelbunden tandvård och akuttandvård från några tior i månaden. Tryggt, prisvärt och utan oväntade kostnader.