För oss på Folktandvården Stockholm är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Fråga oss
Fråga oss

Senast uppdaterad: 25 januari 2021

Klagomål, beröm och synpunkter

Lyssna

Vi vill att du ska få en bra tandvård och vara nöjd i din kontakt med oss. Hjälp oss gärna i det arbetet genom att berätta vad du tycker fungerar bra eller dåligt.

Om du inte är nöjd med ditt besök hos oss ska du i första hand tala med din tandläkare eller tandhygienist. Du kan också vända dig direkt till klinikchefen genom att skicka ett meddelande till den klinik där du har behandlats. Kontaktformulär hittar du på respektive kliniksida.

Om problemen kvarstår även efter att du varit i kontakt med någon av dem kan du skicka in dina synpunkter till avdelningen för tandvård och utveckling på huvudkontoret. Det gör du via vårt kundforum där du väljer kategorin Beröm och klagomål.

All kritik, beröm som klagomål, är viktig och hjälper oss att utvecklas. Försök att vara så detaljerad du kan in din beskrivning. Din åsikt är viktig och ger oss möjlighet att utvecklas och bli ännu bättre.

Fristående, opartiska instanser

Om du inte är nöjd med vården kan du även vända dig till fristående och opartiska instanser:

Patientnämnden

Ifall problemen inte blir lösta genom att du kontaktar oss på Folktandvården kan du kostnadsfritt vända dig till Patientnämnden.
www.patientnamndenstockholm.se

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Om du anser att du blivit felbehandlad kan du göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.
www.ivo.se

Patientförsäkringen

Genom patientförsäkringen kan den som drabbats av skador som uppstått inom tandvården få ersättning.
www.patientforsakring.se