För oss på Folktandvården Stockholm är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Fråga oss
Fråga oss

Senast uppdaterad: 13 mars 2020

Webbremisser

Lyssna

Nu kan du som vårdgivare skicka digitala remisser till våra specialister.

För att ansluta till tjänsten behöver du ett e-tjänstekort med SITHS–certifikat. Du behöver också ha Net-ID installerat på din dator enligt anvisningar från din SITHS-leverantör.

Beställa e-tjänstekort

Webbremiss steg för steg

Logga in med ditt SITHS –kort och registrera dig och din klinik.

Tänk på att den som ska vara praktikansvarig är den som först ska logga in och registrera sig och kliniken.

Det finns två olika roller: 

Praktikansvarig – Den som hanterar remisser samt lägger till och granskar klinikens användare. Tilldelning av denna behörighet ges av en administratör hos oss på Folktandvården.

Användare - Denna behörighet tilldelas av praktikansvarig och möjliggör att hantera remisser.

Under hjälpmenyn finns anvisningar hur du navigerar i systemet och kommer igång att skicka remisser.