Frätskador

Om du ofta äter eller dricker något surt kan tänderna skadas. Här får du veta mer om frätskador och hur du förebygger dem.

Leende ung kvinna. Foto: Eric Josjö

Sura ämnen kan fräta på tänderna och leda till att tändernas skyddande yta, emaljen, löses upp. Frätskador kallas även erosioner eller erosionsskador.

Sura ämnen orsakar frätskador

Ju starkare syra och ju längre tid syran stannar kvar på tänderna, desto större risk för frätskador.

 • Läsk (även light-läsk), juice, vin, cider, sportdryck, energidryck, citrusfrukter, frukt och bär samt surt godis är exempel på livsmedel som innehåller mycket syra.
 • Frätskador kan också bero på sura uppstötningar eller att man kräks ofta.
 • I vissa arbetsmiljöer kan det finnas sura ämnen i luften.

Koll på pH-t

pH-värde är ett mått på surhet. Mat och dryck med pH-värde 5,5 eller lägre kan skada emaljen. En vanliga orsak till frätskador är sur läsk. Cola har exempelvis 2,5 i pH-värde.

Om sura ämnen kombineras med varandra kan skadan på tänderna bli ännu värre. Exempelvis gör en bit citron i läsken att pH-värdet sjunker ännu mer. Men bara för att smaken är sur betyder det inte alltid att även pH-värdet är det.

På apotek kan man köpa en pH-indikator för att mäta surhetsgraden.

Saliven skyddar mot frätskador

Saliven hjälper till att skydda tänderna. Risken för frätskador ökar om du har lite saliv eller lider av muntorrhet.
Muntorrhet

Skador upptäcks vid undersökning

Frätskador utvecklas vanligen under lång tid. De upptäcks vid noggrann tandundersökning, men är svårare att upptäcka själv. Emaljen kan bli matt och tandens form och färg kan ändras, till exempel bli gulare eller mörkare. Ilningar i tänderna kan vara ett symtom, men du kan ha frätskador utan att du märker det.
Ilningar

Det vanligaste är att frästskador uppstår på insidan av tänderna i överkäken. I värsta fall kan emaljen frätas bort så att skadan når tandbenet och pulpan.
Tandens uppbyggnad

Det är mycket viktigt att ta reda på varför du har frätskador och vad du ska tänka på för att de inte ska bli värre. Svåra frätskador kan komma att kräva omfattande behandling.

Kom på undersökning hos oss på Folktandvården om du misstänker frätskador. Boka tid online

Förebygg frätskador

Du kan göra mycket för att förebygga frätskador. Den tandvävnad som en gång försvunnit kommer inte tillbaka, men genom att du ändrar dina vanor kan förloppet stanna av.

Mat och dryck

 • Välj mat och dryck som inte innehåller så mycket syra.
 • Avsluta gärna måltiden med något basiskt som ost eller andra mjölkprodukter som neutraliserar det sura.
 • Drick mjölk till maten och vatten mellan måltiderna när du är törstig.
 • Borsta inte tänderna direkt efter att du ätit eller druckit något surt, eller kräkts. Vänta en timme eller skölj munnen med vatten.
 • Drick hellre sura drycker snabbt än under lång tid. Skölj gärna munnen med vatten efteråt.
 • Vid träning drick vatten (pH cirka 7,4) eller mjölk (pH cirka 6,6), inte läsk eller sportdryck.

Munvård

 • Använd mjuk tandborste och fluortandkräm utan extra slipmedel.
 • Om du har ilningar kan det hjälpa att skölja munnen med fluorlösning och borsta med tandkräm mot ilningar.
 • Du kan stärka tänderna med fluor i form av munskölj, sugtabletter eller gel. Tala med din tandläkare eller tandhygienist så får du råd.
 • Tänder som har frätskador bör inte blekas. Då förvärras skadorna.