Du som redan har Frisktandvård

Här hittar du som har frisktandvårdsavtal praktisk information om autogiro, flytt och avslut av avtalet. Du är också varmt välkommen att berätta vad du tycker om din Frisktandvård.

Frisktandvård. Kärleksfullt par.Foto: Eric Josjö

Byta bank

Om du har valt att betala med autogiro och byter bank under avtalsperioden kontaktar du din nya bank så ordnar de att autogirodragningarna fungerar från ditt nya bankkonto.

Dubbla månadsdragningar

När du tecknar Frisktandvårdsavtal och väljer att betala med autogiro kan du få dubbla månadsdragningar. Anledningen är att autogirodragningen inte påbörjades i samma månad som avtalet tecknades. Dubbla månadsdragningar pågår till dess att betalningen är i kapp.

Om du flyttar

Flyttar du inom Stockholms län så finns vi på över 60 platser i länet – du är välkommen på samtliga! Som Frisktandvårdskund kan du dessutom ta med ditt avtal om du flyttar till annat landsting. Du eller det nya landstinget kontaktar vår klinik så ordnar vi med överflyttning. Om du flyttar till Stockholm ber du Folktandvården i ditt tidigare landsting att skicka en överflyttningsblankett till oss.

Uppsägning av avtal

Du kan när som helst säga upp ditt Frisktandvårdsavtal. Kontakta din klinik.

Vid uppsägning återbetalar vi betald avgift motsvarande antal hela kalendermånader som återstår av avtalsperioden. Det allmänna tandvårdsbidraget återbetalas inte. Om du har autogiro bryts autogireringen automatiskt samtidigt som avtalet bryts (om avtalet bryts under sista veckan i månaden kommer beloppet att dras för den månaden). Uppsägning av avtalet befriar dig inte från eventuella skulder.

65-74 år

Tillhör du åldersgruppen 65-74 år och har ett frisktandvårdsavtal? Då kan det hända att du, med anledning av förhöjt tandvårdsbidrag, har pengar tillgodo hos Folktandvården. Men som frisktandvårdskund är det ingenting du själv behöver göra för att ta del av det förhöjda bidraget. Utbetalningarna sker en gång per år och pengarna sätts in direkt på ditt konto alternativt betalas ut kontant vid ditt nästa besök, beroende på hur ditt avtal betalas.

Frågor

Har du frågor om ditt Frisktandvårdsavtal, kontakta din klinik eller fyll i formuläret nedan. Våra kliniker