Rätt till särskild tandvård

Här kan du läsa om när du har rätt till bidrag för tandvård från Försäkringskassan eller landstinget.

Särskilt tandvårdsbidrag, STB

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna kan du ha ökat behov av förebyggande tandvård, till exempel vid ökad kariesrisk på grund av muntorrhet, infektionskänslighet eller frätskador på tänderna.

Då kan du ha rätt till särskilt tandvårdsbidrag, STB. Det är Försäkringskassan som betalar ut det särskilda tandvårdsbidraget.

Hur går det till att få STB

Tandläkaren eller tandhygienisten bedömer rätten till bidrag som sedan dras direkt från tandvårdsräkningen. Ofta krävs läkarintyg, ibland medicinlista och salivsekretionsmätning.

Läs mer om STB:

Tandvård till hälso- och sjukvårdsavgift

Äldre och personer med sjukdom eller funktionsnedsättningar kan få tandvårdsstöd från landstinget. Uppsökande verksamhet är kostnadsfri. För annan tandvård betalar man samma avgift som för ett vanligt sjukvårdsbesök (öppenvårdsavgift) och får samma högkostnadsskydd för som för annan hälso- och sjukvård. Stödet omfattar:

  • Uppsökande verksamhet.
  • Nödvändig tandvård.
  • Tandvård som led i sjukdomsbehandling.
  • Tandvård vid vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar.
  • Individuellt anpassade tandvårdshjälpmedel (gäller inte enklare hjälpmedel som till exempel eltandborste, handtag och skaft).

Uppsökande verksamhet

Verksamheten innebär att du som omfattas av tandvårdsstödet i länet får personligt besök av en tandläkare eller tandhygienist som gör en enklare hälsokontroll av din mun och ger dig råd om daglig munvård. Din omvårdspersonal är med under besöket och får utbildning i munvård. Alla som har rätt till uppsökande verksamhet blir erbjudna ett besök per år. Den uppsökande verksamheten är upphandlad hos olika vårdgivare av landstinget.

Nödvändig tandvård

Du som behöver tandvård för att förbättra dina möjligheter att äta utan smärta och obehag har rätt till så kallad nödvändig tandvård. För att få nödvändig tandvård behöver du ett tandvårdsstödsintyg. Intyget kan skrivas av chefer för särskilda boenden, ansvarig sjuksköterska eller läkare, hemtjänsten eller kommunens bistånds- och LSS-handläggare.
1177 Vårdguiden: Nödvändig tandvård

Tandvård som led i sjukdomsbehandling

Det finns ett antal sjukdomar, tillstånd och besvär där viss tandvård kan ingå som ett led i sjukdomsbehandlingen. Du kan till exempel behöva vård mot infektioner i käken inför en cancerbehandling eller transplantation, ha extrem tandvårdsrädsla eller grava frätskador på tänderna efter att tidigare ha haft en ätstörningssjukdom. För att få rätt till tandvård som ett led i en sjukdomsbehandling behöver du en remiss från din läkare till tandvården. I vissa fall krävs även tillstånd från landstinget.
1177 Vårdguiden: Tandvård som ett led i sjukdomsbehandling

Tandvård vid funktionsnedsättning

Den som har vissa långvariga sjukdomar och funktionsnedsättningar behöver ofta mer tandvård än andra. Det kan bero på att sjukdomen för med sig en ökad risk för tandskador, eller på problem med att sköta munhygienen. Läkarintyg krävs. Intyget ska utfärdas av läkare på en särskild blankett till Stockholms läns landsting, som beslutar om du har rätt till stöd. I så fall får du ett så kallat F-kort som du visar upp när du besöker tandvården.
1177 Vårdguiden: Tandvård vid funktionsnedsättning

Vill du veta mer?
Vanliga frågor och svar om kostnader i tandvården