Vi har tillfälligt begränsat vår verksamhet för att hjälpa sjukvården och minska den materialbrist som covid-19 orsakar. Om du har en bokad tid för vård som kan vänta kommer vi att kontakta dig och erbjuda en ny tid längre fram. Läs mer

Senast uppdaterad: 06 april 2020

Webbokningen stängd

Lyssna

Vi har begränsat vår verksamhet tillfälligt och erbjuder från den 23 mars enbart akuttandvård. Detta för att hjälpa sjukvården och minska den stora materialbrist som covid-19 orsakar.

Den här tillfälliga stängningen väntas pågå till den 30 april, men perioden kan komma att bli både kortare eller längre utifrån hur situationen utvecklar sig. Vi hoppas på din förståelse och beklagar de eventuella besvär som detta innebär för dig.

Klinikernas telefoner öppna

Du är välkommen att ringa till oss. Vi finns på klinikerna för att svara på dina frågor, ge vägledning och vid behov hjälpa till att boka en tid för akut tandvård.

Vi kontaktar dig om din bokade tid behöver flyttas fram

Om du har en inplanerad undersökning eller behandling som bedöms kunna vänta kommer vi att kontakta dig och erbjuda en ny tid längre fram. Vi hoppas på din förståelse och beklagar de eventuella besvär som detta innebär för dig.

Akuta besvär i munnen och förkylningssymptom

Har du akuta besvär i munnen och feber, hosta eller förkylningssymptom måste du ringa till din klinik. Detta för att på bästa sätt kunna ta hand om dig och bidra till att undvika smittspridning. 

Relaterade nyheter

Nu erbjuder Folktandvården enbart akut tandvård för att stötta sjukvården
Covid-19 – Information för dig som ska besöka Folktandvården