Specialisttandvård – För vårdgivare

Folktandvårdens specialisttandvård välkomnar remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare – offentliga och privata.

Vår specialisttandvård omfattar samtliga specialiteter och finns på flera platser i länet; Eastmaninstitutet, Karolinska Solna, Handen, Sollentuna och Södertälje.

Specialisttandvården på S:t Eriks sjukhus, i Kista och Skanstull har flyttat till Eastmaninstitutet.

När kompetens behövs från olika specialistområden samarbetar vi inom Folktandvården och kan på så vis erbjuda tandvård inom samtliga områden.

Se menyn för att läsa om våra specialiteter och vad vi erbjuder dig som remittent. Kontaktuppgifter ser du längst ned på sidan.

Remisser till Eastmaninstitutet

För dig som idag skickar dina remisser via Libretto fortsätter du med den nu gällande remissrutinen. För dig som inte kan remittera via Libretto skickas remisserna till Eastmaninstitutet. Postadress:

Folktandvården Eastmaninstitutet
Box 6031
102 31 Stockholm

Märk kuvertet med respektive avdelnings namn.

Ortodonti- och pedodontiklinikerna i Handen, Södertälje och Sollentuna kommer att finns kvar på samma adresser som idag.

Kliniker

Kliniker
Klinik Telefonnummer
Eastmaninstitutet Bettfysiologi 08-123 165 83
Eastmaninstitutet Endodonti 08-123 156 38
Eastmaninstitutet Käkkirurgi 08-123 165 70
Eastmaninstitutet Ortodonti 08-123 165 10
Eastmaninstitutet Parodontologi 08-123 164 00
Eastmaninstitutet Pedodonti 08-123 165 38
Eastmaninstitutet Protetik 08-123 156 00
Eastmaninstitutet Röntgen 08-123 165 60
Handen Ortodonti 08-123 162 03
Handen Pedodonti 08-123 164 96
Karolinska Solna Käkprotetik 08-517 757 34
Sollentuna Ortodonti 08-123 159 30
Sollentuna Pedodonti 08-123 159 45
Södertälje Ortodonti 08-123 158 00
Södertälje Pedodonti 08-123 158 00