För vårdgivare

Här får du som är vårdgivare information om remittering till Folktandvården. Vi berättar även vad vi erbjuder inom tandteknik samt ger stöd till vårdpersonal inom geriatrik och omsorg.

Vi tar emot remisser från tandläkare, läkare och andra vårdgivare – offentliga och privata.

Specialisttandvård

Vår specialisttandvård omfattar samtliga specialiteter och finns på åtta platser i länet. När kompetens behövs från olika specialistområden samarbetar vi inom Folktandvården och kan på så vis erbjuda tandvård inom samtliga områden. Läs mer om våra specialiteter och vad vi erbjuder dig som remittent:
Specialisttandvård

Medicinsk tandvård

Vi har åtta kliniker inom området och hjälper dig gärna om din patient har medicinsk problematik eller någon form av funktionsnedsättning. Vi har även narkostandvård och lustgas samt erbjuder inspiration och stöd för vårdpersonal inom geriatrik och omsorg:
Medicinsk tandvård

Tandteknik

Du som är vårdgivare kan beställa tjänster hos vissa av våra dentallaboratorier.
Läs mer om tandteknik