Fluortanten

Folktandvårdens fluortanter och fluormän arbetar förebyggande med barn i grundskolan för att förbättra tandhälsan i länet.

Fluortanten gjorde entré i skolorna för första gången på 1960-talet. På grund av den dåliga tandhälsan bland eleverna fylldes muggar av 0,2 procentig natriumfluoridlösning som eleverna fick skölja med varje eller varannan vecka.

Satsningen lyckades och tandhälsan blev bättre, därför upphörde all fluorsköljning på skolorna och fluortanten försvann i början på 90-talet.

Fluortanten kommer tillbaka

Tandhälsan började sedan återigen bli sämre i vissa områden i länet och Folktandvården i Stockholms län startade därför ett så kallat kariespreventionsprogram. Fluortanternas och fluormännens arbete är en del av programmet och i början av 2000-talet återuppstod Fluortanten.

Fluortanterna och fluormännen ger alla barn i förskoleklasser och årskurs 5 i Stockholms län en lektion på temat friska tänder varje år. I riskområden initierar vi också fluorsköljningar som lärarna sedan ska genomföra på egen hand. Varje läsår får över 50 000 elever munvårdslektioner och fluorsköljning ges till drygt 8 500 barn.

Fluor, vila, vatten

Fluortantens budskap är enkelt, det kan sammanfattas så här:

  • Dina tänder är viktiga, du behöver dem hela livet!
  • Borsta tänderna noga – morgon och kväll med fluortandkräm.
  • Låt tänderna vila mellan målen – småät inte.
  • Drick vatten när du är törstig.
  • Håll extra koll på nya tänder (kindtänder)! Borsta dem extra noga.
  • Godis, chips och läsk? Ja, godis en gång i veckan är okej. Ta helst allt på en gång.

Fluortantens dag

Varje år den 1 september firas Fluortantens dag.