Sök priser

Här hittar du Folktandvårdens priser inom vanlig allmäntandvård.
Sök namn på behandling eller välj "Visa alla priser".

Se priserna som en vägledning. När vi har undersökt din mun får du förslag på behandling och besked om kostnad. På Akuten tillkommer 50 procent på priserna vardagar efter kl.19 och helger.

Många åtgärder har ett referenspris som är beslutat av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Referenspriserna visas när du markerar respektive pris nedan.
Referenspriset styr vilken ersättning du som är vuxen kan få via Tandvårdsstödet

Barn och ungdomar har gratis tandvård (utom estetisk behandling).

Alla våra priser (PDF-dokument, 269 kB)

Kod Undersökning Pris Referenspris
04 Behandling av tandvårdsrädda hos psykolog, per timme
960
07 Narkos
7490
07-1 IV-sedering
3812
07-2 Sedering övervakad av narkosläkare
1107
08 Antiapnéskena
7570
0
08M Moms 25% på tandteknisk kostnad antiapnéskena
Faktura
0
101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift
865
845
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare
410
370
103-1 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare, mer omfattande
630
370
107 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare, mer tidskrävande
1620
1055
107-0 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
1055
1055
107-I Omfattande undersökning vid implantatbehandling där guideskena används, utförd av tandläkare
3620
1055
107-P Omfattande undersökning vid protetisk behandling där diagnostisk uppvaxning görs, utförd av tandläkare
5620
1055
108 Utredning utförd av tandläkare
2260
1725
111 Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift
635
635
112 Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift
840
825
113 Akut undersökning, utförd av tandhygienist
280
270
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist
565
510
121 Röntgenundersökning av enskild tand
70
55
123 Röntgenundersökning, helstatus
825
805
124 Panoramaröntgen
590
525
125 Röntgenundersökning, extraoral (profilröntgen, frontalröntgen, käkledsöversikt, snedlateral eller tomografiundersökning med panoramaröntgenapparat)
550
515
125-0 Röntgenundersökning, extraoral (profilröntgen eller frontalbild)
315
515
126 Röntgenundersökning, omfattande
1030
985
127 Röntgenundersökning, delstatus (2-6 intraorala röntgenbilder)
195
195
128 Röntgenundersökning, större delstatus (7 eller fler intraorala röntgenbilder)
335
335
141 Studiemodeller för behandlingsplanering
700
595
161 Salivsekretionsmätning
600
600
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
Faktura
330
163 Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar
990
980
164 Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD)
Faktura
545
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
415
415
201-0 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, mindre omfattande
80
415
204 Profylaxskena
795
795
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring
170
170
206 Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring
340
340
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
270
270
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
500
500
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande
795
795
20D Professionell tandrengöring med Airflow
520
0
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande
410
405
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling
760
760
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande
1225
1125
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande
1785
1685
311 Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
415
415
311-0 Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, mindre omfattande, mer än 90 minuter
225
415
312 Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
165
165
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
1035
1035
314 Beteendemedicinsk behandling
480
480
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom
420
420
321-0 Icke-operativ behandling av kariessjukdom, mindre omfattande
240
420
322 Stegvis exkavering
1115
1115
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
505
500
341-1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning, mer tidskrävande
735
500
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
960
1015
342-1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning, mer tidskrävande
1160
1015
343 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande längre än 90 minuter
2320
1015
362 Lustgassedering, per gång
825
825
36A Premedicinering med Dormicum
580
0
36B Anpassat omhändertagande
500
0
36C Anpassat omhändertagande, mer omfattande
1000
0
401 Tanduttagning, en tand
1145
1025
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
1825
1690
403 Tanduttagning, tillkommande enkel
195
185
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
3380
3120
405 Omfattande dentoalveolär kirurgi
4485
4160
406 Tanduttagning, övertalig tand
1190
1025
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle
2205
2055
420 Implantat, per styck
3180
2815
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
4410
3620
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
1610
1505
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
6870
4830
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
1805
1690
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat
11160
6665
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik
2415
2255
429 Kirurgiskt avlägsnande av implantat, per operationstillfälle
4020
3920
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant
1885
1510
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant
2250
1885
432M Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant, materialkostnad över 2 500 kr
5250
1885
435 Avlägsnande av implantat
1025
1025
436 Avlägsnande av implantat, enkel
185
185
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder och/eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle
2535
2535
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle
3625
3585
442M Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle, materialkostnad över 2500 kr
6625
3585
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle
3415
3415
443M Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle materialkostnader över 2 500 kr
6415
3415
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
5250
4650
444M Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle materialkostnad över 3000 kr
8850
4650
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
5250
4650
445M Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle materialkostnad över 3000 kr
8850
4650
44D Tillägg när två implantat installeras vid samma operationstillfälle och det ena inte är ersättningsberättigande
2725
0
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
325
325
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3650
3395
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
4245
4095
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
5405
5135
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
5775
5600
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare
1005
905
521 Akut trepanation och kavumextirpation
890
800
522 Komplicerad kanallokalisation och fastställande av rensdjup
815
805
523 Stiftborttagning
1170
1170
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
3660
3660
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterliggare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
1030
1030
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation
3850
3530
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation
3850
3530
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena
2110
2110
606 Motorisk aktivering
510
510
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering
950
750
607-0 Bettslipning för ocklusal stabilisering, mindre omfattande
475
750
60B Antisnarkskena, moms tillkommer
6995
0
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
705
605
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
1110
960
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1410
1145
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar
925
775
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1350
1140
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1640
1515
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd
1845
1725
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
705
545
800 Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial
6815
5755
800K Permanent tandstödd krona, en per käke, material utöver standard
7470
5755
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial
5265
4470
801K Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, material utöver standard
5935
4470
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3185
3150
802G Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, guld
4135
3150
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1505
1505
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterial
2440
2205
804G Hängande led vid emaljerad konstruktion, per led, guld med eller utan keramik
2920
2205
804K Hängande led vid tandstödd protetik, per led, material utöver standard
2835
2205
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial
1950
1875
805G Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, guld
2445
1875
805K Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, helkeramiskt
2195
1875
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes
3520
3425
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten eller fräst eller 3D-framställd inre del av metall
2455
2455
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
3360
3360
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1090
1050
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd
560
560
812 Reparation av krona, bro eller barkonstruktion
1470
1470
813 Broreparation med tandteknisk insats
4490
4490
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
8435
7760
815 Sadelkrona
5195
5196
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
3680
3660
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
5220
5160
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad
11740
10975
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
12620
12420
826 Attachments, per styck, material
Faktura
95
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder
9500
9270
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder
9200
9270
829 Immediatprotes, inkl. tänder. Innefattar inte justering.
7520
6950
831 Justering av avtagbar protes
375
375
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1350
1255
833 Rebasering av protes
2555
2555
834 Lagning av protes där avtryck krävs
2475
1950
835 Rebasering och lagning av protes
3300
3035
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs
3830
3810
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
6575
6575
839 Inmontering av förankringselement
2985
2985
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning
1935
1935
845-0 Ocklusionskorrigerande bettslipning, mindre omfattande
955
1935
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering
5315
5055
847 Klammerplåt
3830
3960
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
610
545
850 Implantatförankrad krona, en per käke
10120
8105
850K Implantatförankrad krona, en per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen
12705
8105
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke
8140
6285
852K Implantatförankrad krona, flera i samma käke, skruvad där keramen är direkt bränd på distansen
10755
6285
853 Hängande led vid implantatförankrad bro
2400
2205
853K Hängande led vid implantatförankrad bro, helkeramiskt
2600
2205
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
2145
2145
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
Enl. prislista
540
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
1200
1290
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
Enl. prislista
490
858 Separat distans inklusive distansskruv, per styck
Faktura
1255
859 Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck
Faktura
1075
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat
46065
31860
861K Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat, helkeramisk
59240
31860
861M Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat inklusive metallskoning
49185
31860
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat
49930
33840
862K Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat, helkeramisk
63100
33840
862M Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat inklusive metallskoning
53045
33840
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler
53895
35370
863K Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler, helkeramisk
70105
35370
863M Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler inklusive metallskoning
59590
35370
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler
45460
30380
865K Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler, helkeramisk
58460
30380
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat
23825
17350
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat
30035
19555
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat
36855
22105
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat
4145
4145
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat
5900
4700
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat
9300
5605
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement
16330
14390
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck
Enl. prislista
280
880 Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på ett till två implantat
2195
2125
881 Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats
1170
1105
882 Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på tre eller fler implantat
3255
2900
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandtekninsk insats
5615
5615
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats
10505
10355
884M Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats inklusive metallskoning
16590
10355
888 Fästskruv/broskruv, per styck
Enl. prislista
180
889 Distansskruv, per styck
Enl. prislista
370
900S Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader
11295
11295
901S Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år
20300
16965
902S Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
25400
21240
903S Tandreglering, en käke, normal behandling 1,5 år till 2 år
29500
25115
904S Tandreglering, en käke, komplicerad behandling
33900
31245
905S Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år
27400
23680
906S Tandreglering, båda käkar, okomplicerad behandling 1 år till 1,5 år
33500
27950
907S Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
39600
32225
908S Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling
42000
38995
90B Enkel fastsättning av båge/retainer
825
0
90B-1 Komplicerad fastsättning av båge/retainer, eller ny retainer, exklusive teknikerkostnad
1435
0
90BS Enkel fastsättning av båge/retainer, specialist
1135
0
90BS1 Komplicerad fastsättning av båge/retainer, eller ny retainer, specialist
1845
0
90C Retentionsplåt, exklusive teknikerkostnad
1030
0
90C-1 Retentionsplåt, komplicerad, exklusive teknikerkostnad
1440
0
90CS Retentionsplåt, specialist
1340
0
90CS1 Retentionsplåt, komplicerad, specialist
1850
0
90D Tandteknikerkostnad vid ortodontisk apparatur
Faktura
0
90H Kontroll av tandregleringsapparatur
1920
0
90H-1 Kontroll av tandregleringsapparatur, inklusive avbonding
3610
0
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand
7470
1145
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
6815
1515
925 Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår.
9185
4470
925a Utbytesåtgärd. Används när implantat sätts i två entandsluckor samtidigt
7690
4470
925b Utbytesåtgärd. Används när implantat sätts i två entandsluckor samtidigt som två ersättningsberättigande implantat sätts
3200
4470
926 Utbytesåtgärd. En implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke
10120
6675
926a Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, två eller fler per käke
8140
6675
926K Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på den keramiska distansen
12760
6675
926Ka Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, två eller fler per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på den keramiska distansen
10700
6675
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatop. Implantat ingår
9185
2205
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatop. Implantat ingår
10120
4470
929K Utbytesåtgärd. Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona, skruvad där keramen är direkt bränd på den keramiska distansen
12760
4470
FRTVK Frisktandvård, tillägg vid singelkrona, helkeramisk
1000
IN Skriftligt intyg
500
LIN Skriftligt intyg, ringa omfattning
300
SL2 Blekning, per käke
1500
SL2-1 Blekning, upprepad
600
SL3 Blekning, avital tand
925
SL3-1 Blekning, avital tand, inläggsbyte
350
SL4 Fastsättning eller borttagning av tandsmycke
450
SL4-1 Tandsmyckekostnad
Enl. prislista
SL5 Tandskydd
1030
SL5T Tandteknikerkostnad för tandskydd
Faktura
SL6 Laser per behandlingstillfälle
500
SLB Delbetalning vid uppgjord betalningsplan
Belopp
0
UTB Uteblivande barn och vuxen
200
UTB Uteblivande/sent återbud vid Nödvändig tandvård, tandvård vid funktionsvariation eller särskild tandvård hos tandhygienist
100