Hos oss på Folktandvården Stockholm kan du känna dig trygg! Läs mer om hur vi anpassar vår verksamhet gällande covid-19 här.

Fråga oss
Fråga oss
Tandläkare på Folktandvården Stockholm med skyddsutrustning

Publiceringsdatum: 27 september 2021

Tryggt att besöka Folktandvården

Lyssna

Du kan känna dig trygg när du besöker oss på Folktandvården Stockholm – oavsett pågående pandemi eller inte. Våra hygienrutiner och smittskyddsrutiner fungerar och skyddar både dig som kund och våra egna medarbetare från smitta.

Hos oss på Folktandvården Stockholm kan du känna dig trygg, även i pandemitider. Våra arbetsmetoder och rutiner kring hygien och smittskydd är beprövade sedan länge och har under pandemin förstärkts ytterligare. Det gör att både du som kund och våra egna medarbetare kan känna sig trygga på våra 80 kliniker runt om länet.

Varje år tar vi på Folktandvården emot ungefär 1,4 miljoner kundbesök. Vi arbetar sedan decennier med hygienrutiner där utgångspunkten är att alla, kunder som medarbetare, kan bära på smitta utan att man vet om det. Hygienrutinerna är väl beprövade, vetenskapligt belagda och har visat sig fungera väl även under den pågående covid-19-pandemin.

Hittills finns det inget känt fall av smitta från kund till tandvårdspersonal eller tandvårdspersonal till kund, under hela pandemin. Det tyder på att våra hygienrutiner och smittskyddsåtgärder verkligen fungerar och att du som kund kan känna dig trygg med att besöka oss.

Medarbetares hälsotillstånd skyddad information

”I Sverige finns ett grundlagsskydd mot att påtvinga någon att exempelvis vaccinera sig, men så snart det blev möjligt att få vaccination mot covid-19 har vi valt att uppmuntra våra medarbetare att gå vaccinera sig och erbjudit dem att göra det under arbetstid”, säger Pia Skott, forskningschef på Folktandvården Stockholm.

All information om medarbetares hälsotillstånd är skyddad i Sverige. Det gör att man som medarbetare inte har någon skyldighet att berätta om sin hälsa eller att man som arbetsgivare kan påverka eller lämna ut eventuellt kända uppgifter vidare.

Information inför ditt besök

Inför ditt besök kan du läsa mer om hur vi på Folktandvården Stockholm anpassar vår verksamhet för att förhindra spridning av covid-19.

Covid-19 – Information för dig som ska besöka Folktandvården