För oss på Folktandvården är det viktigt att du känner dig trygg när du besöker oss. Vi tar ansvar och anpassar vår verksamhet enligt rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Region Stockholm för att förhindra spridning av covid-19. Läs mer här

Tandläkare på Folktandvården Stockholm i behandlingsrum med patient.

Publiceringsdatum: 30 juni 2020

Granskning av nödvändig tandvård

Lyssna

SVT Stockholm granskar feldebiteringar inom nödvändig tandvård inom tandvården i Stockholm, där bland annat vi på Folktandvården har nämnts. Regelverket kring nödvändig tandvård är komplicerat och vi välkomnar att granskningen nu genomförs.

Folktandvården Stockholm har nämnts i inslag i SVT Stockholm som handlade om feldebiteringar inom nödvändig tandvård hos tandvårdsföretag i Stockholm. Nödvändig tandvård är ett regionalt tandvårdsstöd för vissa grupper.

Den pilotstudie som regionens beställarenhet har gjort, som ligger till grund för granskningen, har hittills bara delredovisats för politikerna i hälso- och sjukvårdsnämndens tandvårdsberedning. Eftersom den inte är färdig är den belagd med sekretess och därmed har vi på Folktandvården inte själva fått ta del av det som redovisats i pressen. Med anledning av det kan vi endast redovisa hur vi arbetar generellt.

Interna granskningar och stickprov

Då vi är angelägna om att göra rätt för våra patienters bästa, arbetar vi systematiskt med kvalitetsarbete. Det innebär bland annat att vi gör löpande journalgranskningar och regelbundet genomför stickprov inom hela verksamheten. På våra kliniker arbetar våra behandlare, tandläkare och tandhygienister, bland annat med terapimöten där man stöttar och lär av varandra.

De fel vi hittar korrigeras och mynnar ut i utbildningsinsatser till våra medarbetare som efter en tid följs upp för att se att man nu har förstått det komplicerade regelverket bättre.

Folktandvården positiva till granskning

Vi välkomnar och har även tidigare bett beställaren göra en granskning, då regelverket för nödvändig tandvård är väldigt komplext. Vi har sedan tidigare begärt att få en sammanställning av eventuella fel på vårdgivarnivå från både beställarenheten och Försäkringskassan, men har inte fått det. Det är endast den enskilde behandlaren som ser vilka eventuella fel som gjorts. Hade vi kunnat se detta på företagsnivå hade vi kunnat göra riktade utbildningsinsatser och själva säkerställt att det inte blir fel igen.

I samband med SVT:s granskning har vi nu tillsatt en extra granskning av våra debiteringar inom nödvändig tandvård som ska pågå under sommaren. Detta så att vi direkt efter semestrarna vid behov kan få ut ett utbildningsmaterial till våra behandlare.

Tandvårdsstöden i Sverige

Tandvårdsstöden i Sverige består av åtta delar med olika regelverk, tre statliga och fem regionala. De regionala stöden kan även variera mellan de 21 olika regionerna.

De flesta behandlare arbetar dagligen i två, tre eller fyra av dessa och kan dem väldigt väl. Arbetet i övriga system sker mer sällan vilket gör det svårt då regelverket kan ändras årligen.

Folktandvården Stockholm har nära 1,4 miljoner patientbesök varje år och cirka 2 000 anställda.

Vill du veta mer om tandvårdsstöden?
Tandvårdsstöd