Fråga oss
Fråga oss
alt=”Foto på flicka på blomsteräng”

Publiceringsdatum: 07 september 2021

Folktandvården delaktig i Region Stockholms prisbelönta kemikaliearbete

Lyssna

Region Stockholm, där vi på Folktandvården ingår, har tilldelats det internationella kemikaliepriset Future Policy Award för vårt framgångsrika arbete med utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier. Regionen vann priset i konkurrens med 55 olika policyer från 36 olika länder.

"Grattis till oss! Priset är ett tydligt kvitto på att vi är på rätt väg med våra tuffa kemikaliekrav. Vi håller koll på vad vi köper och använder och det har betydelse", säger Mia Stenborg, kvalitets- och miljöstrateg på Folktandvården.

Miljö- och hälsofarliga kemikalier är ett stort problem och en prioriterad fråga såväl i Sverige som på europeisk och global nivå. Det finns en växande oro över de långsiktiga hälsoeffekterna från exponering av skadliga kemikalier som inkluderar olika former av cancer, reproduktionsstörningar, inlärningssvårigheter och andra negativa hälsoeffekter.

Region Stockholm började med systematisk inventering och utfasning av skadliga kemikalier redan i början av 2000-talet och Folktandvården har arbetat aktivt med utfasningslistor i över tio år. Alla Folktandvårdens kliniker har digitala kemikalieförteckningar och utsedda kemikalieansvariga personer. Alla medarbetare genomgår också en utbildning om kemikalier i tandvården.

Tuffare kemikaliekrav än vad lagen kräver

I tandvården förekommer produkter och material som kan innehålla miljö- och hälsofarliga kemikalier, till exempel plastprodukter och desinfektionsmedel. Folktandvården Stockholm arbetar aktivt med utfasning av miljö- och hälsofarliga kemikalier sedan många år och går på flera områden längre än lagkraven.

Folktandvården arbetar efter Region Stockholms utfasningslistor och miljöorganisationen, Chemsecs, Substitut It Now-list (SIN-list). Listorna innehåller även ämnen som till exempel misstänks vara hormonstörande eller reproduktionsstörande och ännu inte är förbjudna eller reglerade.

"Vi vill minimera exponering av hälsofarliga kemikalier, som hormonstörande ämnen. Till exempel ställer vi krav på giftfria plaster utan hormonstörande ftalater och bisfenoler", tillägger Mia Stenborg.

Då många barn besöker Folktandvården är kemikalier en extra viktig fråga. Arbetet med kemikalieutfasning är även en självklar del i vårt hållbarhetsarbete och främjande av barnkonventionen. Våra barn och kommande generationer har rätt till giftfri och en hälsosam miljö.

Se prisutdelningen från tiden 57:51 till 1:06:03 i filmen på Youtube.
Future Policy Award 2021 Ceremony

Mer om priset och Folktandvårdens hållbarhetsarbete

Läs mer om priset på Region Stockholms hemsida: 
Region Stockholm vinner internationellt pris

Läs mer om Folktandvården Stockholms hållbarhetsarbete:
Folktandvården Stockholms miljö- och hållbarhetsarbetet