Publiceringsdatum: 26 september 2019

Återbetalning till dig med Frisktandvård

Lyssna

Du som har Frisktandvårdsavtal hos oss på Folktandvården och ditt avtal startade före den 15 april 2018, kommer nu att få tillbaka pengar tack vare höjning av det allmänna tandvårdsbidraget.

Den 15 april 2018 höjde regeringen det allmänna tandvårdsbidraget (ATB). Bidraget höjdes med 300 kronor per år för dig mellan 23 och 29 år (mellan 24 och 29 år från och med år 2019, då 23-åringar numera omfattas av den fria barn- och ungdomstandvården) samt 65 år och äldre. För dig mellan 30 och 64 år höjdes bidraget med 150 kronor. Tack vare höjningen kommer du som har ett Frisktandvårdsavtal med startdatum före den 15 april 2018 att få tillbaka det höjda beloppet vid ett tillfälle per år, till dess att avtalet löper ut.

Betalning via autogiro

Om du betalar ditt avtal via autogiro kommer du automatiskt att få beloppet insatt på ditt konto, en gång per år. Utbetalningen sker den 27 september och som avsändare kommer det att stå "Folktandv". 

Betalning via faktura eller kontant

För dig som betalat ditt avtal kontant eller via faktura får summan tillgodo i din journal under slutet av september, vilken sen betalas ut kontant vid ditt nästa besök.

För dig mellan 65 och 74 år

Det allmänna tandvårdsbidraget höjdes 2017 med 150 kr för dig som då var mellan 65 och 74 år Även denna höjning kommer att återbetalas vid ett tillfälle per år, tills avtalet löper ut. Utbetalningarna kommer att ske enligt ovan, beroende på hur du betalar ditt avtal.

Frisktandvård

Frisktandvård är tandvård till fast pris och finns bara hos Folktandvården. Med Frisktandvård får du regelbunden tandvård och akuttandvård från några tior i månaden. Tryggt, prisvärt och utan oväntade kostnader.