Kariesprevention

Vårt kariespreventionsprogram syftar till att minska antalet barn och unga som har hål i tänderna, karies. På så sätt kan vi öka munhälsan i länet.

Kariespreventionsprogrammet är ett brett basprogram för alla barn och ungdomar i länet, med fokus på de åldersgrupper som löper störst risk att drabbas av karies. Det är de åldrar när barnen får flest nya tänder. I riskområden driver vi dessutom ett förstärkt basprogram med ytterligare insatser.

Skillnaderna i tandhälsa ökar

Samtidigt som tandhälsan i vårt land i allmänhet sett har förbättrats har skillnaderna i tandhälsa mellan olika områden ökat. Därför har Folktandvården Stockholm utvecklat ett preventionsprogram, som vi sedan 2004 genomför på alla våra kliniker inom allmäntandvården.

Fluortanten i skolan

Programmet innebär även att fluortanter och fluormän ger lektioner i tandhälsa till drygt 50 000 elever i förskoleklassen och klass 5 varje läsår. Dessutom får över 8 500 elever i socioekonomiskt svaga områden skölja med fluor.
Mer om Fluortanten

Utbildning på barnavårdcentraler

Vi går också ut till barnavårdscentralerna, BVC och berättar om tandhälsa och ger föräldrar råd om hur de ska sköta sina barns tänder. Varje år utbildar vi även läkare och sjuksköterskor på BVC i munhälsa.

Ett enkelt budskap

Programmet är till synes mycket enkelt. Vårt budskap är:

  • Fluor
  • Vila
  • Vatten
  • Kolla

Den grundläggande idén är att vi ska få alla barn och ungdomar att borsta sina tänder noggrant två gånger varje dag med fluortandkräm, de små med föräldrarnas hjälp, de större själva.

Vi berättar även att:

  • Tänderna behöver vila mellan måltiderna och därför ska du undvika att småäta.
  • När du är törstig, välj vatten som är det bästa alternativet för tänderna.
  • Håll extra koll på nya tänder, speciellt de två första åren när tänderna kommit fram.

Information om kostvanornas betydelse för att förhindra hål i tänderna, karies, förmedlar vi framför allt via barnavårdscentralerna, BVC, och lektioner i skolorna.

Ett program för alla barn

Alla barn och ungdomar i åldrarna 3, 5, 7 och 13 år, som är riskåldrar för karies, får:

  • Undersökning och, om det behövs, behandling.
  • Tandborstningsinstruktion med återkoppling samt information om fluor, vila, vatten och att hålla koll på nya tänder.

I riskområden undersöker vi barnen redan från två års ålder och arbetar enligt preventionsprogrammet. Bland annat får alla 7-åringar och 13-åringar fluorlack två gånger om året.

Kontakt

Vill du veta mer om Folktandvårdens förebyggande arbete eller komma i kontakt med oss? Kontakta tandvårds- och utvecklingsavdelningen via formulär:
Kvalitet och miljö