Förebyggande arbete

Vi på Folktandvården arbetar förebyggande för en bättre munhälsa. Här berättar vi kort om vårt förebyggande – preventiva – arbete.

Kariesprevention ger ökad munhälsa

Folktandvården har ett program för att förebygga hål i tänderna ­– karies ­– hos alla barn och ungdomar i länet. I riskområden driver vi dessutom ett förstärkt basprogram med ytterligare insatser. Mer om programmet

Fluortanten

Fluortanternas förebyggande arbete med barn i grundskolan är en del av kariespreventionsprogrammet.
Mer om Fluortanten på skolsidorna

God munhälsa med tandställning

Vårt preventionsprogram för kunder som får tandreglering har som mål att alla ska få den motivation och kunskap som behövs för att kunna sköta sin munhygien på bästa sätt. På så sätt hjälper vi våra kunder till god munhälsa såväl före, som under och efter behandlingen med tandställning. Läs gärna våra råd till dig som har tandställning:
Tandställning – Skötselråd

Forskning: Mindre karies hos små barn

Forskningsprojektet Stop Caries Stockholm undersöker hur vi kan minska karies hos de minsta barnen. Projektet omfattar barn från ett års ålder till tre års ålder och jämför två olika grupper. Den ena gruppen följer det nuvarande kariespreventionsprogrammet medan barnen i den andra gruppen får sina tänder fluorlackade varje halvår.
Till SCS-projektets webbplats

Tobaksprevention

Tobak och snus påverkar tänderna och tandköttet negativt på flera sätt. Vi erbjuder hjälp att sluta röka eller snusa och har tandhygienister och tandläkare med kompetens inom tobaksavvänjning på många av våra kliniker.

Uppsökande arbete

Folktandvården har ansvar för den uppsökande verksamheten på några av Stockholms sjukhem, gruppboende och eget boende. Verksamheten riktar sig till vissa äldre och funktionshindrade som omfattas av tandvårdsstödet i Stockholms län. Det innebär att vi kommer till det särskilda boendet och gör en bedömning av munhälsan på plats en gång per år och utbildar omvårdnads-personal i munvård.
Läs om tandvård för äldre