Verksamhet och organisation

Här får du veta mer om Folktandvårdens verksamhet och organisation, bland annat vårt förebyggande arbete för bättre munhälsa.

Tandläkare i samtal med kund. Foto: Stefan Bohlin

Hos Folktandvården är kunden alltid i fokus. Vi har nära 2 000 kompetenta medarbetare som med hög kvalitet, kompetens och socialt engagemang erbjuder en professionell och trygg tandvård samt ett personligt bemötande för länets invånare.

Det här arbetar vi med

Vår kärnverksamhet är tandvård som vi bedriver på drygt 80 kliniker runt om i länet. Vi är verksamma inom områdena allmäntandvård, specialisttandvård och medicinsk tandvård. Dessutom har vi fyra tandtekniska laboratorier och bedriver mobil verksamhet på sjukhem.

Brett utbud för olika behov

Folktandvården erbjuder ett brett utbud av tjänster, från allmäntandvård till högspecialiserad specialisttandvård, för invånarnas olika vårdbehov. Inom allmäntandvården, som är vår största verksamhet, finns även medicinsk tandvård med särskild kompetens i att vårda kunder med olika medicinska diagnoser samt funktionsnedsättningar. Vid dessa enheter finns även möjligheter till narkostandvård och särskilda team för tandvårdsrädda patienter.

Specialisttandvården är ett komplement till allmäntandvården och finns inom alla åtta specifika specialistområden. En stor del av remissflödet till specialisttandvården kommer från privattandläkare eller från sjukvården.

Hälsofrämjande vård och utveckling

I våra uppgifter ingår även förebyggande tandhälsovård för hela befolkningen i länet, utbildning av vårdpersonal, utbildning av blivande specialisttandläkare samt kliniskt utvecklingsarbete.

Vårt program för kariesprevention har fått mycket beröm och är en viktig del i det förebyggande arbetet med målet att förbättra tandhälsan i länet. Läs mer:
Kariesprevention