Upphandling

Se Folktandtandvårdens upphandlingar och läs om vad som gäller för inköp av varor och tjänster hos oss.

När stat, kommun och landsting ska köpa tjänster och produkter måste de följa bestämmelserna i lagen om offentlig upphandling, LOU, som bygger på krav som gäller inom hela EU.

Det innebär bland annat att Folktandvården måste upphandla alla varor och tjänster som köps i konkurrens. Vi sätter samman ett förfrågningsunderlag som beskriver vad som ska köpas och vilka krav som ska uppfyllas.

I första hand använder Folktandvården de ramavtal som Stockholms läns landsting, SLL, tecknat och som gäller för dess verksamheter och bolag. Vi genomför även egna upphandlingar, främst för varor och tjänster som är specifika för tandvårdsverksamheten.

Du hittar våra aktuella upphandlingar och RFI:er på OPIC:s webbplats:
Se Folktandvården Stockholms upphandlingar

Här kan du även se Upphandlingsmyndighetens alla hållbarhetskriterier i en databas.