Vilka tjänar på Frisktandvård?

Frisktandvård är regelbunden tandvård till fast pris. Syftet med Frisktandvård är förebyggande och målet är att förbättra tandhälsan. Bra för individen, bra för samhället i stort.

Varför Frisktandvård?

Det finns många skäl till varför Frisktandvård är ett bra alternativ.

  • Du slipper oväntade utgifter. Med ett frisktandvårdavtal vet du på förhand vad du kommer betala för din tandvård, och det allra mesta ingår.
  • Vi kallar dig när det behövs. Du behöver alltså inte själv hålla koll på när det är dags att boka din tid.
  • Avtalsperioden löper över tre år och under den tiden betalar du ett fast pris för din tandvård. Priset kan inte ändras under denna period och du betalar antingen månadsvis via autogiro eller årsfaktura.
  • Avtalet gäller även om du flyttar. Flyttar du under avtalsperioden flyttar du enkelt med avtalet till din nya ort. Avtalet gäller i hela Sverige.
  • Med Frisktandvård får du mycket för pengarna; både undersökningar, förebyggande tandvård och behandling. Du får också tips och råd om hur du kan förbättra din munhälsa.

Hur mycket kostar det?

Innan du tecknar avtal gör en tandläkare en noggrann undersökning. Visar undersökningen att du behöver behandling, så genomförs den först. För detta betalar du vanligt pris enligt prislista

När du är färdigbehandlad görs en riskbedömning som bestämmer vilken avgiftsklass du tillhör. Avgiftsklassen motsvarar din risk att utveckla sjukdom och risken att behöva reparera om något går sönder. Detta bestämmer priset för din Frisktandvård. Ju lägre risk att utveckla sjukdom – desto lägre avgiftsklass, och tvärtom.

Vad är vinsterna med Frisktandvård?

Kostnaden per avgiftsklass speglar Folktandvårdens kostnad för att ge dig den vård som avtalats. Folktandvården tjänar inget extra på frisktandvårdsavtalen jämfört med vanlig vård, utan intäkten från avtalen motsvarar den vård vi ger. Både Folktandvården och du som kund tjänar på Frisktandvård. För dig innebär det ett skydd mot oväntade kostnader. För oss är vinsten en långsiktig relation där vi tillsammans arbetar för att hålla dig frisk.

Läs mer:
Frisktandvård