Folktandvården Stockholm nu kvalitetscertifierad

Nu har vi på Folktandvården Stockholm blivit kvalitetscertifierade enligt ISO 9001 som en av få tandvårdsaktörer i Sverige. Vi är sedan tidigare även miljöcertifierade enligt ISO 14001.

”Kvalitet är något vi prioriterar och kvalitetscertifikatet är ett kvitto på att Folktandvården Stockholm har en verksamhet med hög kvalitet som uppnår kraven i ISO 9001, säger VD Eva Ljung.”

I slutet av förra året blev ledningssystemet på ett antal kliniker och huvudkontoret granskade av en oberoende kvalitets- och miljörevision. I ett ledningssystem ingår bland annat strukturerat förbättringsarbete och standardiserade arbetssätt för att kunna möta kundernas behov.

Folktandvården Stockholm har sedan länge också drivit ett framgångsrikt hållbarhetsarbete och har därför varit miljöcertifierade sedan 2005

Kvalitetsarbete ger nöjdare kunder

Att förbättra tandhälsan i länet är Folktandvården Stockholms viktigaste uppgift och det är också vårt viktigaste mål inom hållbarhetsområdet. Med kvalitetssäkrade arbetssätt är det lätt för våra medarbetare att göra rätt och ge en god och säker tandvård, för att få nöjda kunder och bidra till en hållbar utveckling.

”Ett framgångsrikt kvalitetsarbete leder till nöjdare kunder, minskad miljöpåverkan och bättre arbetsmiljö, beskriver Irene Smedberg, tandvårds- och utvecklingschef på Folktandvården Stockholm.”

Fakta om och kvalitets- och miljöcertifiering på Folktandvården

ISO är internationella standarder för kvalitetssäkring inom flera olika områden.

ISO 9001 – ledningssystem för kvalitet

  • ISO 9001:2015  är en ledningssystemstandard för verksamhetsprocesserna i ett företag eller en organisation.
  • Ett ledningssystem beskriver hur företaget eller organisationen ständigt förbättrar och justerar sin verksamhet för att möta kundernas behov.
  • Folktandvården Stockholm kvalitetscertifierades enligt ISO 9001 i februari 2019

ISO 14001 – miljöledning

  • ISO 14000:2015är samlingsnamnet för de standarder som handlar om miljöledning.
  • Dessa standarder skapar i sin tur ett miljöledningssystem som enkelt kan integreras i den befintliga verksamheten.
  • Folktandvården Stockholm är miljöcertifierade enligt ISO 14001 sedan år 2005. Varje år får vi besök av miljörevisorer som säkerställer att vårt arbetssätt lever upp till standarden och att alla lagar och regler på området följs. Miljöcertifikatet förnyades senast i mars 2019.