Klimatsmarta sms-kallelser

Nu digitaliserar vi även våra kallelser, från papper till sms, som ett steg mot ett mer hållbart samhälle. Sedan tidigare har du fått ett påminnelse-sms inför ditt besök hos oss, en väldigt uppskattad tjänst som vi nu valt att bredda och utveckla vidare.

Under året har flera av våra kliniker testat att skicka ut kallelser via sms, istället för på papper hem i brevlådan. Det har fallit väl ut och minskat både vår klimatpåverkan och mängden administration. Därför byter vi nu ut pappersbreven mot kallelser via sms som förstahandsval.

Med tanke på att vi är ett av Sveriges största tandvårdsföretag, med 1,4 miljoner kundbesök varje år, har vi möjlighet att spara både stora mängder papper och transporter.

– Det är oerhört positivt att vi tillsammans med våra kunder nu tar ytterligare steg mot ett hållbart samhälle genom att skicka kallelser via sms istället för på papper, säger Eva Ljung, vd på Folktandvården Stockholm

Stäm gärna av med oss vid ditt nästa besök att vi har rätt mobilnummer till dig, då får du också din kommande kallelse via sms. Givetvis fortsätter vi skicka brev till dig som fortsatt önskar det.

Noll hål – vårt viktigaste hållbarhetsmål

Vårt viktigaste uppdrag är munhälsa, att arbeta för att alla barn och vuxna har tillgång till en god och jämlik tandvård. Det utgör grunden för vårt uppdrag, liksom att arbeta förebyggande så att karies och annan oral ohälsa inte uppstår.

– Förbättrad munhälsa är även vårt främsta mål inom hållbarhetsarbetet. En god munhälsa gynnar såklart våra patienter, men också samhället och miljön. Friska tänder minskar klimatpåverkan och användningen av läkemedel och kemikalier samt ger våra kunder hälsovinster, konstaterar Mia Stenborg, kvalitets- och miljöstrateg på Folktandvården Stockholm.

Vi arbetar aktivt med hållbarhet

Sedan 2005 är vi på Folktandvården Stockholm miljöcertifierade och driver ett framgångsrikt hållbarhetsarbete inom en rad olika områden. Här är fem aktuella exempel:

  • Digitalisering. Vi har infört intraoral skanning, digitala avtryck, på flera av våra kliniker och nyligen tecknat ett avtal om 100 intraorala skannrar till. Det är både bättre för dig som patient och för miljön då det innebär färre transporter och mindre kemikalier.
  • Återhållsam förskrivning av antibiotika. Vårt mål är att nå 100 procent korrekt förskrivning av antibiotika år 2021. Siffran var vid vårens mätning 82 procent, vilket är 17 procent närmare målet än 2017.
  • Program för utfasning av farliga kemikalier. Nytt för i år är att våra utfasningslistor nu även inkluderar hormonstörande och misstänkt hormonstörande ämnen som Bisfenol A och vissa parabener.
  • Övergång till biobaserade material. När det gäller skyddsförkläden, sopsäckar, salivsugar och tandborstar går vi över mer och mer till biobaserade material.
  • Anläggning för destruktion av klimatpåverkande lustgas. Ett kilo lustgas har samma klimatpåverkan som 300 kilo koldioxid. Destruktionsanläggningen på Folktandvården Eastmaninstitutet kan omvandla 99 procent av inkommen lustgas till syre och kvävgas.

Så här arbetar vi med hållbarhet inom Folktandvården Stockholm