Frätskador vanligt hos ungdomar

Nästan var tredje ungdom i Stockholms län har frätskador på sina tänder. Riskfaktorer är konsumtion av läsk, juice och sportdryck, men även sura uppstötningar, visar en nyligen publicerad studie.

Studien om hur vanligt förekommande frätskador är bland ungdomar i Stockholm har genomförts på Folktandvården i Stockholms län av övertandläkaren, specialist i barn- och ungdomstandvård och forskaren Maria Skalsky Jarkander. Över tusen ungdomar, 15 och 17 år gamla, deltog i studien om frätskador på tänderna, eller erosionsskador som det också kallas, på Folktandvården Stockholms kliniker. Studien resulterade i en vetenskaplig artikel som nyligen har publicerats i European Archives of Paediatric Dentistry.

3 av 10 ungdomar har frätskador

Studien visar att frätskador på tänderna diagnostiserades kliniskt hos 28,3 procent av 15-åringarna och hos 34,3 procent av 17-åringarna. Svåra frätskador hittades hos 18,3 procent av tonåringarna. Frätskador var vanligare och svårare bland män än bland kvinnor.

Kliniskt diagnostiserade frätskador kunde kopplas till frekvent läskedrycksdrickande, användning av juice eller sportdrycker som törstsläckare efter träning och ilningar från tänderna när man äter och dricker. Dessutom var sura uppstötningar något som mycket starkt kunde kopplas till frätskador.

– Det är alarmerande att frätskador är så vanligt förekommande hos ungdomar i Stockholms län. Dessa skador läker inte av sig själv och förlorad tandsubstans går inte att få tillbaka. Vid allvarliga frätskador krävs ofta omfattande och dyra behandlingar, som porslinskronor eller skalfasader. Därför är forskning inom området så viktig. Vi vet idag att en livsstil med mycket läsk och andra sura drycker är en riskfaktor. Det finns även medicinska riskfaktorer som sura uppstötningar och kräkningar - det senare vanligt förekommande vid ätstörningar - som inte får glömmas bort, säger tandläkaren och forskaren Maria Skalsky Jarkander.

Om studien


Forskningsstudien genomfördes på Folktandvården Stockholms kliniker år 2010-2011 av Maria Skalsky Jarkander tillsammans med Margaret Grindefjord och Kerstin Carlstedt, på Folktandvården Stockholm.

1 335 ungdomar, 15 och 17 år gamla, som var på sin regelbundna undersökning på någon av Folktandvårdens kliniker på Brommaplan, i Sollentuna och i Södertälje tillfrågades om att delta i studien. 1 071 ungdomar, 547 män and 524 kvinnor, deltog.

Förekomst av frätskador diagnostiserades av tandläkare och tandhygienister och dokumenterades med intraoral kamera. Ungdomarna besvarade en enkät med frågor om tandhälsa, kostvanor och beteendefaktorer.
Två specialisttandläkare utvärderade sedan fotografierna och bedömde svårighetsgraden av frätskadorna. Studien finansierades av Folktandvården i Stockholms län AB, Praktikertjänst AB, Kvinnliga tandläkareklubben och Svenska Pedodontiföreningen.

Läs den vetenskapliga artikeln som nyligen publicerats i European Archives of Paediatric Dentistry:

Dental erosion, prevalence and risk factors among a group of adolescents in Stockholm County Jarkander et al

Fakta om frätskador


Syror (fosforsyra, citronsyra med flera) som finns i bland annat läsk kan fräta på tänderna och leda till att tändernas yttersta skikt, emaljen, löses upp. Ju surare och ju längre tid syran stannar kvar på tänderna, desto större risk för frätskador. Vid allvarliga frätskador kan hela emaljen frätas bort. Skadan kan då fortsätta in i det underliggande dentinet och så småningom nå tandens nervrum, pulpan.

Läsk, juice, vin, cider, sportdryck, energidryck, citrusfrukter, gröna äpplen, bär och surt godis är exempel på livsmedel som innehåller mycket syra. Frätskador kan också bero på sura uppstötningar eller att man kräks ofta.

Frätskador utvecklas vanligen under lång tid. De upptäcks vid undersökning hos tandvården, är svårare att upptäcka själv men kan ibland ge ilningar från tänderna. Svåra frätskador kan komma att kräva omfattande behandling.

Det går att förebygga frätskador genom nya vanor, till exempel att:

  • undvika mat och dryck med mycket syra
  • avsluta måltider med något basiskt som ost eller andra mjölkprodukter
  • vänta med att borsta tänderna efter att man ätit eller druckit något surt


Fler förebyggande råd:
Frätskador