Slopad patientavgift från 85 år

Personer från 85 år eller äldre behöver inte betala patientavgift i öppen hälso- och sjukvård från den 1 januari 2017. Tandvård som landstinget ansvarar för räknas till öppen vård.

Riksdagen har beslutat att personer 85 år eller äldre från och med den 1 januari 2017 inte behöver betala patientavgift vid besök i öppen hälso- och sjukvård.

Till öppen vård räknas bland annat den tandvård som landstinget ansvarar för: nödvändig tandvård, led i sjukdomsbehandling och F-tandvård. De personer som omfattas, erhåller således avgiftsfri tandvård från och med dagen de fyller 85 år.

Vill du har tips och råd om munhälsa och tänder för dig som är äldre, besök vår sida Äldres tänder.