Kvalitet och miljö

Här är du välkommen att ställa frågor om vårt förbyggande arbete, med bland annat fluortanter och preventionsprogram, samt patientsäkerhet, kvalitet och miljö.

Du kan också kontakta oss om du önskar kopia på din journal. Fyll i så fall i vilken klinik du har gått hos.

Vi som svarar arbetar på avdelningen för tandvård och utveckling på Folktandvårdens huvudkontor.