Klagomål, synpunkter och beröm

Vi vill att du ska få en bra tandvård och att du ska bli nöjd. Berätta gärna vad du tycker är bra eller dåligt.

Om du inte är nöjd med ditt besök hos oss ska du i första hand tala med din tandläkare eller tandhygienist. Du kan också vända dig till klinikchefen på den klinik där du behandlats. Kontakta klinikchefen genom genom att skicka meddelande på klinikens sida eller ringa kliniken. Våra kliniker

Om problemen är kvar även efter att du har kontaktat någon av dessa kan du skicka in synpunkter och klagomål till avdelningen för tandvård och utveckling på huvudkontoret. Det gör du via formuläret längre ned på sidan.

­Fristående, opartiska instanser

Om du inte är nöjd med vården kan du även vända dig till fristående och opartiska instanser:

Patientnämnden

Ifall problemen inte blir lösta genom att du kontaktar oss på Folktandvården kan du kostnadsfritt vända dig till Patientnämnden.
www.patientnamndenstockholm.se

Inspektionen för vård och omsorg, IVO

Om du anser att du blivit felbehandlad kan du göra en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg.
www.ivo.se

Patientförsäkringen

Genom patientförsäkringen kan den som drabbats av skador som uppstått inom tandvården få ersättning.
www.patientforsakring.se

Dina synpunkter är viktiga för oss!

Förslag, kritik eller beröm från dig gör att vi kan bli ännu bättre. Här har du möjlighet att berätta vad du tycker är bra eller dåligt samt skicka in klagomål till oss på Folktandvården.