Kompetens och karriär

Här får du veta mer om kompetensutveckling och karriärvägar på Folktandvården.

Kollegor på Folktandvården Stockholm. Foto: Stefan Bohlin

Som medarbetare hos Folktandvården finns flera olika sätt att utvecklas och göra karriär inom företaget.

Kompetens och framtid

Här nämner vi några sätt att växa och utvecklas:

Introduktionsprogram

Ettårigt introduktionsprogram för nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister. Programmet omfattar handledning, utbildning och auskultation så att du får en bra start här hos oss.

Odontologiska utbildningar

Vår bredd med allmän-, specialist- och medicinsk tandvård innebär stora möjligheter till vidareutveckling. Vi anordnar odontologiska kurser för tandläkare, tandsköterskor och tandhygienister.

Specialist- och nischutbildning

För tandläkare finns möjlighet att göra specialisttjänstgöring, ST. Som nischtandläkare arbetar du inom allmäntandvården och skaffar dig en fördjupad kompetens inom ett ämnesområde.

Chefsförsörjningsprogram och arbetsledarutbildning

Är du en framtida ledare? Folktandvården har ett chefsförsörjningsprogram. Flera tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare som har deltagit i programmet arbetar idag som arbetsledare eller klinikchefer.

Klinikambassadör, arbetsgrupper och nätverk

Genom att delta i arbetsgrupper, nätverk eller bli en ämnesspecialist (exempelvis inom IT, marknadsföring, miljö, hygien, Frisktandvård) har du möjlighet att utveckla dig och påverka din arbetssituation.

Forskning och utveckling

Folktandvården avsätter forsknings- och utvecklingsmedel till interna forskningsprojekt.