Introduktions-program

Folktandvårdens ettåriga introduktionsprogram är en mycket bra start för dig som är nyutexaminerad.

Medarbetare på Folktandvården Stockholm. Foto: Stefan Bohlin
Programmet riktar sig till nyutexaminerade tandläkare och tandhygienister och omfattar handledning, utbildningsdagar och auskultation på klinik. Introduktionsprogrammet startar varje höst och varar i ett år. Varje deltagare får en egen handledare på sin klinik.

– Handledning på plats var till stor hjälp. Många frågor var akuta och behövde besvaras på plats med patienten i behandlingsstolen. Alla tveksamheter kunde skingras snabbt. Fantastiskt år!

Introduktionsåret ger utveckling

Syftet med Introduktionsåret är att erbjuda dig som nyexaminerad tandläkare eller tandhygienist en bra inskolning och utveckling i företaget.

Målet är att du ska utveckla dina kliniska färdigheter, det vill säga manuella färdigheter, förmåga att bedöma patienter och deras symtom med mera, samt att du ska utvecklas i din roll som tandläkare eller tandhygienist.

Programmet ska också utifrån patientsäkerhetsperspektivet säkerställa din kompetens. Under året vill vi också ge dig en inblick i affärsmässigt tänkande.

Under året kommer du att sätta upp individuella mål tillsammans med din klinikchef, till exempel vilka behandlingar du ska ha provat på, vad man ska klara av att utföra självständigt, mål med teamarbete, ekonomi med mera.

Du deltar givetvis också i klinikens gemensamma insatser för kompetensutveckling.