Tandvårdsstödet

Läs svar på frågor om det statliga tandvårdsstödet.

Kan man få bidrag för att gå till tandläkaren?

Ja, alla vuxna som är 24 år och äldre får ett bidrag från staten. Det kallas "allmänt tandvårdsbidrag" och du kan använda det som delbetalning för din tandvård.

Hur fungerar tandvårdsstödet och hur mycket kan jag få i bidrag?

Det statliga tandvårdsstödet består av ett allmänt tandvårdsbidrag, ATB, ett högkostnadsskydd och ett särskilt tandvårdsbidrag, STB. Tandvårdsstödet gäller alla vuxna från den 1 januari det år de fyller 24 år.

I allmänt tandvårdsbidrag, ATB, får du 600 kronor per år om du är 24-29 år eller över 65 år. Är du 30-64 år får du 300 kronor per år i bidrag. Du kan spara ditt bidrag i två år.

Högkostnadsskyddet börjar gälla när du under en tolvmånadersperiod har fått tandvård för över 3 000 kronor enligt referenspris.

I det statliga tandvårdsstödet ingår även ett särskilt tandvårdsbidrag, STB. Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som påverkar tänderna kan du ha ökat behov av förebyggande tandvård och rätt till STB.

Hur fungerar det allmänna bidraget? Får jag en check hemskickad?

Nej, du får ingen check i brevlådan. Alla tandläkare har tillgång till information om ditt tandvårdsbidrag och ditt högkostnadsskydd via sitt datasystem. Det sköts automatiskt av din tandläkare, som informerar dig om vad det kommer att kosta och vilken ersättning du har rätt till.

Vad menas med ersättningsperiod?

En ersättningsperiod är som längst 12 månader. Ersättningsperioden är inte knuten till kalenderår, utan påbörjas i samband med din första behandling och löper i 12 månader efter det.

Vad händer om jag byter tandläkare?

Alla tandläkare har via sitt datasystem tillgång till information om vilket tandvårdsbidrag och högkostnadsskydd du har rätt till. Du behöver inte hålla reda på dina bidrag och högkostnadsskydd själv.

Kan jag få ersättning för tandblekning?

Nej. Estetisk tandvård betalar du själv.