Kostnader

Frågor och svar om tandvårdskostnader och betalning.

När börjar man betala hos tandläkaren?

Tandvård är kostnadsfri för barn till och med 23 år i det landsting där barnet är folkbokfört. Akut tandvård för barn är kostnadsfri i hela landet. För tandreglering gäller speciella regler. Från och med den första januari det år man fyller 24 börjar man betala sin tandvård själv enligt vanlig prislista, eller genom att teckna Frisktandvård med Folktandvården.

Vad kommer det kosta att laga ett hål?

Det beror på hur stort hålet är och var det sitter. Sök efter "Fyllning" i vår prislista så får du vägledning. Klart besked med kostnadsförslag får du av din tandläkare. Du kan använda ditt tandvårdsbidrag som delbetalning. Om du har Frisktandvård ingår lagningar i ditt avtal.

Vad kommer det att kosta att göra ett implantat?

Det beror på hur omfattande behandlingen är och vilken ersättning du har rätt till. Be att få en prisuppgift av din tandläkare.

Hur betalar jag?

Hos oss betalar du kontant eller med betalkort. Du kan också dela upp tandvårdskostnaden månadsvis. Vi erbjuder dessutom Frisktandvård, tandvård till fast pris.

Kan jag dela upp tandvårdskostnaden?

Vi erbjuder tandvårdslån. För att du ska få tandvårdslån ska du ha varit anställd minst sex månader och nå upp till en viss årsinkomst.

När har man rätt till särskilt stöd för tandvård?

Personer med vissa sjukdomar, stort omvårdnadsbehov, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få särskilt ekonomiskt stöd för tandvård.

Hur gör man för att klaga på tandvården eller tandvårdskostnader?

Tala om för oss om du inte är nöjd med ditt besök hos Folktandvården. Dina synpunkter är viktiga så att vi kan förbättra oss. Tala i första hand med din tandläkare eller tandhygienist. Du kan också vända dig till klinikchefen på den klinik där du behandlats eller vårt huvudkontor.

Finns det några garantier?

Inom Folktandvården arbetar tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor i team, så att de kan hjälpa varandra. Det är en extra trygghet för dig. Folktandvården har garanti på så kallade kompositfyllningar, de vanligast förekommande lagningarna, och på protetiskt arbete.

Billigare tandvård för pensionärer?

Nej, det finns ingen rabatt för pensionärer utan de vanliga priserna för vuxna gäller.