Allmänt

Folktandvården finns till för alla människor. Här beskriver vi vad som gäller för dig som är folkbokförd i annat län, kommer från annat land, är asylsökande eller liknande.

Vilka kunder tar ni emot?

Vi välkomnar barn, ungdomar och vuxna. Som vuxen kan du fritt välja klinik i hela landet, det spelar ingen roll var du är folkbokförd. Barn har rätt till tandvård i det landsting där barnet är folkbokfört men inte i andra landsting. Akut tandvård är gratis för barn i Sveriges alla landsting.

För tandvård som finansieras av landstinget gäller särskilda regler, kontakta din tandläkare för mer information.

Om man kommer från annat land?

EU, EES, Liechtenstein och Schweiz

Om du kommer från ett EU-land, EES-land, Liechtenstein eller Schweiz och är på tillfälligt besök i Sverige har du rätt till akut tandvård på samma villkor som de som är försäkrade i Sverige. Förutsättningen är att du är med i socialförsäkringssystemet i det landet du kommer ifrån. Om du kommer från ett EU-land behöver du ha med dig ett europeiskt sjukförsäkringeskort, så kallat EU-kort, för att kunna få svenskt tandvårdsstöd.

Norden

Om du kommer från ett nordiskt land har du samma rättigheter till akut tandvård som svenskar.

Övriga länder

Utanför Europa har Sverige avtal med Australien och Québec i Kanada. Om du kommer från något av de länderna har du i vissa situationer rätt till tandvård på samma villkor som den som är försäkrad i Sverige. Om du kommer från ett land som inte har något avtal med Sverige, får du själv betala hela kostnaden för tandvård i Sverige.

Asylsökande

Barn och ungdomar under 18 år får tandvård på samma villkor som andra barn och ungdomar i Sverige, det vill säga utan att behöva betala för den. Du som är vuxen asylsökande har rätt till akut tandvård och sådan tandvård som bedöms att den inte kan vänta. Det är tandläkaren som avgör om de besvär du har är akuta eller inte kan vänta. Som vuxen betalar du 50 kr. För att få tandvård för 50 kronor per besök ska du som är vuxen kunna visa upp ett kort som Migrationsverket delar ut, ett så kallat LMA-kort.

Papperslös

Barn och ungdomar under 18 år, som är papperslösa flyktingar och har gömt sig, ska kunna få tandvård som andra barn och ungdomar i Sverige, det vill säga utan att betala för den. Du som är vuxen papperslös flykting har rätt till akut tandvård och sådan tandvård som bedöms att den inte kan vänta. Vuxna betalar då 50 kronor för varje besök. Det är tandläkaren som avgör om de besvär du har är akuta eller inte kan vänta.

Mer information

Mer information om rätt till tandvård för dig som kommer från annat land än Sverige finns på 1177 Vårdguiden:
Tandvård i Sverige om man kommer från annat land