Fluor

Fluor är bra för tänderna. Här får du veta varför.

Fluortandkräm

När du äter eller dricker olika saker som innehåller socker bildar bakterierna på tandytan en syra som kan ge hål i tänderna – karies. Fluor kan reparera ytliga kariesskador och förhindra att nya uppstår.

Vad är fluor?

Fluor är ett grundämne. Olika fluorföreningar förekommer i berggrund, mineraler och jordarter. Fluor finns även i vatten och som partiklar i luften. Eftersom fluorider finns i naturen finns det fluorid i maten vi äter. Fluorhalten är låg i de flesta livsmedel, till exempel mjölk, ägg, mjöl, potatis och kött. De livsmedel som har högre fluorhalt är fisk, skaldjur och teblad.
I tandkräm finns fluor i saltform, fluorid. Vanligast är natriumfluorid och natriummonofluorfosfat.

Använd fluortandkräm

Barns tänder är mjukare än vuxnas. Fluorid hjälper till att göra tanden starkare och kan även reparera små skador. Risken för hål minskar. Det bästa för att undvika att få hål i tänderna är därför att borsta med fluortandkräm två gånger om dagen. Skölj inte munnen efteråt utan låt fluoriderna vara kvar i munhålan så att de kan göra sitt jobb.

Färre hål innebär färre lagningar som gör att både ditt barn och miljön utsätts för mindre kemikalier.

Fluortillskott

Den dos fluorid du får i dig när du borstar tänderna två gånger om dagen är lagom stor för de flesta. Men om du har ovanligt många hål kan du behöva ett extra tillskott av fluorider. Det mest effektiva är att använda fluorsköljning (0,2 % NaF) dagligen. Det är särskilt viktigt för dig som har tandställning. Prata gärna med din tandhygienist eller din tandläkare så får du veta mer.

Intensivbehandling

Om du har stor risk för att få karies kan du få intensivbehandling med fluorider i form av fluorlack eller fluorgel hos oss. Läs mer om Fluorbehandling.

Fluorets nytta överväger eventuella risker

Fluor, eller rättare sagt fluorid, är idag det bästa vi har att tillgå för att motverka karies. De kariesförebyggande effekterna av fluorider är väl dokumenterade. Det finns inga alternativa substanser eller medel som har en vetenskapligt bevisad effekt mot karies.

Inom tandvården och i de flesta tandvårdsprodukter tillsätts fluor i form av fluorider. Fluorider är stabila föreningar i saltform och kan inte jämföras med fluor i grundform (fluorgas).

I medier, och framför allt i sociala medier, ifrågasätts allt oftare användningen av fluorhaltig tandkräm. "En återgång till användning av fluorfri tandkräm vore att äventyra den goda tandhälsa som byggts upp", skriver Peter Lingström, professor i kariologi. Läs hela artikeln här: "Fluorets nytta överväger eventuella risker" (PDF-dokument, 89 kB)

I broschyren "Kemikaliesmart vardag för ditt barn" (PDF-dokument, 1 MB) hittar du information om fluor och tandkräm samt tips på vad man kan göra för att minska exponeringen av farliga kemikalier i barns vardag.

Fläckar (mineraliseringsstörningar, MIH)

Barn kan få mineraliseringsstörningar och skönhetsfläckar i emaljen av att dagligen få i sig höga doser av fluorid före sex års ålder. Det är ingen risk att borsta med fluortandkräm två gånger om dagen eller att skölja med fluorid om tandläkaren har rekommenderat det.

Har man egen brunn är det viktigt att kontrollera vattnets fluoridhalt. Om halten är hög kan det vara bra att skaffa annat dricksvatten till barnen. Fluorider försvinner inte ur vattnet vid kokning. Läs mer om Fläckar på tänderna

Fluor i media

I media har det skrivits om att ett för högt fluorintag är farligt och kan orsaka hjärnskador hos barn. Även toxikologiska och miljömässiga faktorer diskuteras.

Amerikanska forskare redovisade 2012 tecken på att ett för högt intag av fluor hos barn via dricksvatten med tillsatt fluor, kan påverka hjärnans utveckling. Dricksvatten med tillsatt fluor förekommer i vissa stater i USA, men inte i Sverige. Det behövs fler studier och mer forskning innan det går att dra några slutsatser.

Enligt Läkemedelsverket och Världshälsoorganisationen (WHO) är det osannolikt att normal fluoranvändning via tandkräm skulle medföra risker. Läkemedelsverket genomför just nu en kartläggning av sina rekommendationer för användningen av produkter som innehåller fluor.

Om ett barn får i sig en stor mängd fluorid, till exempel genom att sätta i sig en tub fluortandkräm, kan barnet få förgiftningssymptom och må illa. Det är oerhört ovanligt, men om det händer ska du kontakta sjukvården.