Tandgnissling och tandpressning

Brukar du vakna på morgonen med huvudvärk eller ömma käkar? Biter du ihop under dagen? Här finns fakta om tandgnissling och tandpressning.

Att pressa eller gnissla tänder är vanligt och beror ofta på stress. Det kan också hänga samman med obalans i ditt bett. På fackspråk kallas tandgnissling och tandpressning för bruxism.

Tandgnissling uppstår när du gnider underkäkens tänder mot överkäken. Det sker oftast i sömnen. Att du gnisslar eller pressar tänder när du sover hänger ofta samman med sömnstörningar, som i sin tur kan bero på stress.

Tandpressning betyder att du biter ihop hårt, när du sover eller är vaken. Tandpressning på dagen beror nästan alltid på stress.

I enstaka fall kan tandgnissling och tandpressning på natten orsakas av sjukdomar, skador, läkemedel eller missbruk.

Behöver du bettskena?

En bettskena kan lindra eller ta bort besvären genom att bidra till att spända muskler kan slappna av. Den stoppar inte gnisslandet, men den skyddar dina tänder så att de inte skadas och slits. Läs mer om bettskena

Ibland är det en bettjustering som behövs, exempelvis en gammal sliten fyllning som behöver jämnas till. Rörelseträning där din tandläkare visar dig övningar kan också hjälpa. Kom till oss på undersökning så ser vi vilken hjälp du behöver.

Tandgnissling hos barn

Tandgnissling är ganska vanligt hos barn. Den har att göra med den normala bettutvecklingen och nya tänder som bryter fram. Tandgnisslingen brukar växa bort av sig självt.

Det är väldigt sällan som gnisslingen orsakar några problem, men om barnet har symtom och klagar på exempelvis huvudvärk eller smärta från tänderna ska du kontakta oss på Folktandvården.