Tändernas namn

Här får du reda på vad de olika tänderna kallas och var i munnen de sitter.

Illustration av tänderna och deras namnBilden illustrerar tänderna på någon som gapar, sett rakt framifrån.

Tandläkaren skiljer på incisiver, caniner, premolarer och molarer.

Framtänderna kallas incisiver. Hit räknas de fyra tänderna i mitten på överkäken och på underkäken. Du har alltså åtta framtänder.

Hörntänderna, de där spetsiga tänderna som kommer näst efter framtänderna, kallas för caniner. Dem har du fyra av, två uppe och två nere.

Sedan kommer de små kindtänderna, premolarerna. Du har åtta stycken: Fyra i överkäken, två på varje sida, och likadant i underkäken.

Längst bak i munnen sitter de stora kindtänderna, molarerna. Dem har du också åtta stycken av. En molar kallas ibland även för oxeltand.

Allra längst in sitter vidsdomständerna, om du har några.