Lista ditt barn

Visste du att nästan 75 procent av alla barn i Stockholms län går hos Folktandvården? Vi kan barntandvård. Välkommen du också!

Tandvård för barn på Folktandvården Stockholm

Den första kontakten med Folktandvården får du och ditt barn ofta via barnavårdscentralen, BVC, innan ditt barn fyllt två år. Då tittar någon från oss på ditt barns tänder och ger dig tips om hur du ska sköta dem på bästa sätt.

Lista ditt barn hos Folktandvården

När ditt barn ska fylla tre år får du ett erbjudande om att lista ditt barn hos oss. Våra tandläkare är trygga, har lång erfarenhet och kan barntandvård. Tillsammans kan vi ge ditt barn en bra start med friska tänder.

Du som är nyinflyttad i Stockholms län är också välkommen att lista ditt barn, oavsett barnets ålder, liksom du som vill att ditt barn ska byta från annan tandläkare till Folktandvården.

När du listat ditt barn blir ni sedan kallade till regelbundna, kostnadsfria undersökningar.

Gratis för barn och ungdomar

Det är gratis för barn att gå till tandläkaren. För ungdomar är det gratis till och med sista december det år du fyller 23 år. Du börjar betala för din tandvård från och med den 1 januari det året du fyller 24 år.

I den fria barn- och ungdomstandvården ingår all tandvård du behöver. Undantaget är rent estistisk tandvård, som till exempel tandblekning och tandreglering av estetiska skäl.

Hur ofta ska mitt barn undersökas?

Från två eller tre års ålder får de barn som är listade hos oss erbjudande om att komma på undersökning minst vartannat år.

  • Barnets individuella behov avgör hur ofta barnet ska komma till oss.
  • I allmänhet har barnen i Sverige så bra tänder att det räcker att komma vartannat år.
  • En del barn och ungdomar har större behov av tandvård och kallas därför oftare.

Barn och ungdomar som är listade hos oss på Folktandvården får automatiskt en kallelse när det är dags att besöka oss.

Specialisttandvård för barn och unga

Barn och ungdomar som har speciella problem kan få en remiss till någon av våra kliniker där vi har specialister på barntandvård.

Våra specialister är vana att ta hand om rädda barn och barn med olika sjukdomar och funktionsnedsättningar. Kom till oss inom den vanliga allmäntandvården så ordnar vi remiss.

Vi forskar för bättre tandhälsa

Stop Caries Stockholm

Folktandvården arbetar genom forskningsprojektet Stop Caries Stockholm för att förbättra tandhälsan hos små barn i socialt utsatta områden. Projektet genomförs i samarbete med Distrikstandvården på uppdrag av Stockholms läns landsting. www.stopcariesstockholm.se

BIT, barninternetprojektet i tandvården

Folktandvården deltar också i BIT, barninternetprojektet i tandvården, i samarbete med Karolinska Institutet och Stockholms universitet. Projektet syftar till att utveckla internetbaserade psykologiska program för behandling av tandvårdsrädsla och spruträdsla.
Läs mer