Karolinska Solna Medicinsk tandvård , Solna

Folktandvården på Karolinska Solna är remissinstans för sjukhusens avdelningar och i viss mån även tandvården.

Vi gör infektionsutredningar och sanering inför större kirurgiska ingrepp, strålbehandling och cytostatikabehandling samt utför oralmedicinska utredningar.

Vår klinik är till viss del anpassad för dig med funktionsnedsättning.

Du behöver remiss för att komma till oss.

Kontakta oss

Adress

Karolinska vägen,Karolinska Universitetssjukhuset Solna ,via huvudentrén
171 76 Stockholm

Telefon: 08-517 743 68

Öppettider

Mån: 07:30-19:00

Tis-Fre: 07:30-17:00

Skicka meddelande

Vi som jobbar här

Klinikchef

 • Turid Tidblom

Arbetsledare

 • Helene Nilsson Ljungdell

Tandläkare

 • Emma Drevsäter
 • Larisa Birger
 • Marjaneh Saberi Grigoriadou
 • Masoumeh Daneshiyane Khademlou
 • Nurda Schwech
 • Sabrina White Svedjevik

Tandhygienist

 • Madeleine Wincent
 • Maud Ek

Tandsköterska

 • Ann-Margret Wallin
 • Charissma Moberg
 • Charlotte Starklint
 • Gun Berging
 • Inger Öhgren
 • Kirsi Veddeström
 • Lillebeth Katz
 • Natalya Molodova
 • Naual Bourramman
 • Pia Ylitalo
 • Sabine Stjernström
 • Sara Cengiz
 • Sara Åkerlund
 • Sarah Arvidsson
 • Sari Jussila Swedberg
 • Ulla Berggren
 • Ulrike Hernsjö