Sök priser

Här hittar du Folktandvårdens priser inom vanlig allmäntandvård.
Sök namn på behandling eller välj "Visa alla priser".

Se priserna som en vägledning. När vi har undersökt din mun får du förslag på behandling och besked om kostnad. På Akuten tillkommer 50 procent på priserna vardagar efter kl.19 och helger.
Prislistan som pdf (PDF-dokument, 133 kB)

Många åtgärder har ett referenspris som är beslutat av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. Referenspriserna visas när du markerar respektive pris nedan.
Referenspriset styr vilken ersättning du som är vuxen kan få via Tandvårdsstödet
Barn och ungdomar har gratis tandvård (utom estetisk behandling).

Kod Undersökning Pris Referenspris
04 Behandling av tandvårdsrädda hos psykolog, per timme
960
07 Narkos
7490
07-1 IV-sedering
3812
07-2 Sedering övervakad av narkosläkare
1107
08 Antiapnéskena
7570
0
08M Moms 25% på tandteknisk kostnad antiaplnéskena
Faktura
0
101 Undersökning utförd av tandläkare, grundavgift
830
830
103 Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare
395
365
107 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare, mer tidskrävande
1565
1035
107-0 Omfattande kompletterande undersökning, utförd av tandläkare
1035
1035
108 Utredning utförd av tandläkare
2195
1705
111 Undersökning utförd av tandhygienist, grundavgift
610
610
112 Undersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist, grundavgift
805
805
113 Akut undersökning, utförd av tandhygienist
265
255
114 Kompletterande parodontal undersökning eller kariesutredning, utförd av tandhygienist
545
480
121 Röntgenundersökning av enskild tand
65
55
122 Röntgenundersökning, delstatus
255
235
123 Röntgenundersökning, helstatus
795
795
124 Panoramaröntgen
560
520
125 Röntgenundersökning, extraoral (snedlateral eller ramusprojektion, käkledsöversikt eller datortomografisk undersökning av en eller två tänder)
520
510
125-1 Röntgenundersökning, extraoral (profilröntgen eller frontal bild)
300
510
126 Röntgenundersökning, omfattande
975
965
141 Studiemodeller för behandlingsplanering
630
620
161 Salivsekretionsmätning
580
570
162 Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning
Faktura
320
163 Biopsi, åtgärden innefattar tagande av biopsi, eventuell sutur och svar
970
960
164 Laboratoriekostnad vid patologanatomisk diagnostik (PAD)
Faktura
525
201 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
435
435
201-0 Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, mindre omfattande
80
435
204 Profylaxskena
765
765
205 Fluorbehandling, kortare behandlingstid, vid behov professionell tandrengöring
160
160
206 Fluorbehandling, vid behov professionell tandrengöring
320
320
207 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten
255
255
208 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande
475
475
209 Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande
755
755
20D Professionell tandrengöring med Airflow
495
0
301 Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande
410
400
302 Sjukdoms- eller smärtbehandling
755
745
303 Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande
1225
1105
304 Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande
1785
1650
311 Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
450
450
311-0 Instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, mindre omfattande
225
450
312 Uppföljande instruktion eller information vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
165
160
313 Beteendemedicinsk behandling, 60 minuter eller mer
1050
980
314 Beteendemedicinsk behandling
525
455
321 Icke-operativ behandling av kariessjukdom
485
485
321-0 Icke-operativ behandling av kariessjukdom, mindre omfattande
240
485
322 Stegvis exkavering
1095
1095
341 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning
505
475
341-1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattning, mer tidskrävande
735
475
342 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning
960
960
342-1 Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, större omfattning, mer tidskrävande
1160
960
362 Lustgassedering, per gång
825
825
36A Premedicinering med Dormicum
525
0
36B Psykodonti
450
0
36C Psykodonti, mer omfattande
900
0
401 Tanduttagning, en tand
1125
1005
402 Tanduttagning, när separation eller friläggning krävs, en tand
1795
1660
403 Tanduttagning, tillkommande enkel
190
180
404 Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder i samma kvadrant och/eller annan vävnad, per operationstillfälle
3080
3060
405 Omfattande dento-alveolär kirurgi
4090
4080
406 Tanduttagning, övertalig tand
1130
1005
407 Övrig dentoalveolär kirurgi eller plastik, per operationstillfälle
2010
2010
420 Implantat, per styck
2900
2620
421 Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat
3775
3525
422 Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik
1465
1464
423 Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat
6255
4695
424 Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik
1645
1645
425 Operation avseende käkbensförankrade implantat, fler än tre implantat
10175
6480
426 Kirurgisk friläggning av fler än tre implantat vid tvåstegsteknik
2200
2195
429 Borttagande av implantat, per operationstillfälle
3840
3840
430 Benaugmentation med egen vävnad i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, tilläggsåtgärd, per kvadrant
1855
1475
432 Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, tilläggsåtgärd, per kvadrant
2200
1825
435 Avlägsnande av implantat
1005
1005
436 Avlägsnande av implantat, enkel
180
180
441 Parodontalkirurgisk behandling vid en eller två tänder eller kirurgisk behandling av periimplantit vid ett implantat, per operationstillfälle
2485
2485
442 Parodontalkirurgisk behandling vid tre till sex tänder, per operationstillfälle
3555
3515
443 Kirurgisk behandling av periimplantit vid två till fyra implantat, per operationstillfälle
3350
3350
444 Omfattande parodontalkirurgisk behandling vid sju tänder eller fler, eller vid tre tänder eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
5150
4560
445 Omfattande kirurgisk behandling av periimplantit vid fem implantat eller fler, eller vid tre implantat eller fler i kombination med annan operation, per operationstillfälle
5150
4560
44A Tillägg för benersättning
Enl. prislista
0
44B Tillägg för membran
Enl. prislista
0
44C Tillägg för komponenter utöver standard
Enl. prislista
0
44D Tillägg när två implantat installeras vid samma operationstillfälle och det ena inte är ersättningsberättigande
2785
0
480 Kontroll av koagulation, tilläggsåtgärd
315
315
501 Rensning och rotfyllning, en rotkanal
3580
3325
502 Rensning och rotfyllning, två rotkanaler
4115
4005
503 Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler
5230
5030
504 Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler
5585
5485
50C Behandling av tand med resorption, perforation eller öppet apex, inklusive material
1800
0
50D Borttagande av frakturerad fil i rotkanal
900
0
50E Borttagande av frakturerad fil i rotkanal, mer omfattande
1800
0
520 Akut endodontisk behandling, annan behandlare
995
890
521 Akut trepanation och kavumextirpation
885
785
522 Komplicerad kanallokalisation
795
785
523 Stiftborttagning
1150
1150
541 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle
3590
3590
541-1 Apikalkirurgisk behandling, per operationstillfälle, flerrotiga tänder
5000
3590
542 Apikalkirurgisk behandling, ytterliggare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd
1010
1010
601 Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation
3730
3420
602 Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation
3730
3420
604 Mjukplastskena, laboratorieframställd, för bettfysiologisk behandling, per skena
2110
2110
606 Motorisk aktivering
480
480
607 Bettslipning för ocklusal stabilisering
950
735
607-0 Bettslipning för ocklusal stabilisering, mindre omfattande
475
735
60B Antisnarkskena, moms tillkommer
6995
0
701 Fyllning av en yta på framtand eller hörntand
685
595
702 Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand
1085
945
703 Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand
1380
1125
704 Fyllning av en yta på molar eller premolar
905
760
705 Fyllning av två ytor på molar eller premolar
1320
1115
706 Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar
1605
1490
707 Krona i plastiskt material, klinikframställd
1805
1695
708 Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi
695
540
800 Permanent tandstödd krona, en per käke, standardmaterial
6780
5710
800G Permanent tandstödd krona, en per käke, guld med eller utan keramik
7675
5710
800K Permanent tandstödd krona, en per käke, material utöver standard
7380
5710
801 Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, standardmaterial
5235
4395
801G Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, guld med eller utan keramik
6130
4395
801K Permanent tandstödd krona, flera i samma käke, material utöver standard
5875
4395
802 Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift
3145
3095
802G Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift, guld
4085
3095
803 Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift
1470
1470
804 Hängande led vid tandstödd protetik, per led, standardmaterial
2420
2190
804G Hängande led vid tandstödd protetik, per led, guld med eller utan keramik
2920
2190
804K Hängande led vid tandstödd protetik, per led, material utöver standard
2820
2190
805 Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, standardmaterial
1950
1750
805G Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, guld
2445
1750
805K Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd, helkeramiskt
2195
1750
806 Radikulärförankring vid avtagbar protes
3520
3370
807 Semipermanent krona eller hängande led, per led, med gjuten eller fräst inre del
2350
2350
808 Innerkrona för teleskop- och konuskonstruktioner
3300
3300
809 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led
1090
990
80D Tillägg för teknikerkostnad vid färgtagning på laboratorium
Faktura
0
811 Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd
555
550
811-1 Cementering av lössnåd tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd, med teknikerinsats
855
550
812 Reparation av krona, bro eller barkonstruktion
1445
1445
813 Broreparation med tandteknisk insats
4425
4425
814 Broreparation med tandteknisk insats, omfattande
8435
7650
815 Sadelkrona
5145
5145
822 Partiell protes för temporärt bruk, en till tre tänder
3680
3680
823 Partiell protes för temporärt bruk, fyra eller fler tänder
5220
5110
824 Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad
11630
10870
825 Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments
12485
12285
826 Attachments, per styck, material
Faktura
95
827 Hel underkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder
9405
9080
828 Hel överkäksprotes inklusive erforderligt antal prefabricerade tänder
9110
9080
829 Immediatprotes, inkl. tänder. Innefattar inte justering.
7430
6885
82A Tillägg för ökad teknikerkostnad vid metallförstärkning av helprotes eller helprotes utförd enligt myodynamisk teknik
Faktura
0
831 Justering av avtagbar protes
370
370
832 Lagning av protes eller tillsättning av protestand
1350
1240
833 Rebasering av protes
2520
2520
834 Lagning av protes där avtryck krävs
2475
1945
835 Rebasering och lagning av protes
3300
2980
836 Komplicerad lagning av protes där svetsning av nya fästen behövs
3830
3830
837 Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes
6510
6510
839 Inmontering av förankringselement
2970
2945
845 Ocklusionskorrigerande bettslipning
1910
1910
845-0 Ocklusionskorrigerande bettslipning, mindre omfattande
955
1910
846 Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering
5315
5315
847 Klammerplåt
3830
3830
848 Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition
595
535
850 Implantatförankrad krona, en per käke
9750
7780
850K Implantatförankrad krona, en per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på den keramiska distansen
12250
7780
852 Implantatförankrad krona, flera i samma käke
7870
6000
852K Implantatförankrad krona, flera i samma käke, skruvad där keramen är direkt bränd på den keramiska distansen
10370
6000
853 Hängande led vid implantatförankrad bro
2350
2190
853K Hängande led vid implantatförankrad bro, helkeramiskt
2550
2190
854 Semipermanent krona eller hängande led på implantat, per led
2120
2120
855 Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent krona på implantat, per implantat
Enl. prislista
435
856 Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led på implantat, per led
1160
1160
857 Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd krona på implantat, per implantat
Enl. prislista
380
858 Separat distans inklusive distansskruv, per styck
Faktura
1155
861 Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat
45460
31440
861K Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat, helkeramisk
58460
31440
861M Implantatförankrad bro, överkäke, fyra implantat inklusive metallskoning
48535
31440
862 Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat
49280
33400
862K Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat, helkeramisk
62280
33400
862M Implantatförankrad bro, överkäke, fem implantat inklusive metallskoning
52355
33400
863 Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler
53185
34905
863K Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler, helkeramisk
66185
34905
863M Implantatförankrad bro, överkäke, sex implantat eller fler inklusive metallskoning
56260
34905
865 Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler
45460
30435
865K Implantatförankrad bro, underkäke, fyra implantat eller fler, helkeramisk
58460
30435
86G Guideskena
2000
0
871 Implantatstödd täckprotes, överkäke, två implantat, eller implantatstödd täckprotes, underkäke, oavsett antal implantat
23600
17180
872 Implantatstödd täckprotes, överkäke, tre implantat
29450
19175
873 Implantatstödd täckprotes, överkäke, fyra implantat
36330
21790
874 Tillägg för alveolarbar på två implantat
3105
3105
874C Tillägg för alveolarbar på två implantat vid CadCam-teknik
4156
3105
875 Tillägg för alveolarbar på tre implantat
3440
3440
875C Tillägg för alveolarbar på tre implantat vid CadCam-teknik
6476
3440
876 Tillägg för alveolarbar på fyra implantat
4270
4055
876C Tillägg för alveolarbar på fyra implantat vid CadCam-teknik
9387
4055
877 Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement
15900
14010
878 Förankringselement täckprotes, tillägg, per styck
Enl. prislista
280
880 Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på ett till två implantat
2090
2090
881 Reparation av fast implantatförankrad konstruktion, mindre omfattande utan teknikerinsats
1150
1085
882 Av- och återmontering av implantatförankrad konstruktion på tre eller fler implantat
3185
3185
883 Reparation/ombyggnad av fast implantatförankrad konstruktion, tandtekninsk insats
5575
5575
884 Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats
10365
10215
884M Reparation/ombyggnad av implantatförankrad bro, omfattande tandteknisk insats inklusive metallskoning
16365
10215
888 Fästskruv/broskruv, per styck
Enl. prislista
180
889 Distansskruv, per styck
Enl. prislista
625
88T Avlägsning av frakturerad broskruv vid implantatbroar, antalet av åtgärden som debiteras vid behandlingstillfället beror på faktisk tidsåtgång
500
0
900 Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader (estetisk behandling)
8825
0
900S Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader
10875
10875
901 Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 mån till 1 år (estetisk behandling)
16200
901S Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 mån till 1 år
20000
16340
902S Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
25000
20445
903S Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
29000
24175
904S Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år
33400
30065
905 Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 mån till 1 år (estetisk behandling)
21310
905S Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 mån till 1 år
27000
22815
906S Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år
33000
26925
907S Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år
39000
31030
908S Tandreglering, båda käkar, komplicerad behandling
41300
37545
90A Tillägg tandfärgad fastsittande apparatur, 3-3
3000
0
90A-1 Tillägg tandfärgad fastsittande apparatur, 5-5
5000
0
90B Enkel fastsättning av båge/retainer
800
0
90B-1 Komplicerad fastsättning av båge/retainer, eller ny retainer, exklusive teknikerkostnad
1400
0
90C Retentionsplåt, exklusive teknikerkostnad
1000
0
90C-1 Retentionsplåt, komplicerad, exklusive teknikerkostnad
1400
0
90D Tandteknikerkostnad vid ortodontisk apparatur
Faktura
90F Tillägg vid behandling med lingual apparatur, en käke
25000
0
90G Tillägg vid behandling med lingual apparatur, båda käkar
40000
0
90H Kontroll av tandregleringsapparatur
1860
0
90H-1 Kontroll av tandregleringsapparatur, inklusive avbonding
3500
0
921 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand
7380
1125
922 Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar
6780
1490
925 Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation. Implantat ingår.
8130
4395
925a Utbytesåtgärd. Används när implantat sätts i två entandsluckor samtidigt
6835
4395
925b Utbytesåtgärd. Används när implantat sätts i två entandsluckor samtidigt som två ersättningsberättigande implantat sätts
2900
4395
926 Utbytesåtgärd. En implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke
9750
6585
926a Utbytesåtgärd. Implantatbeh. i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, två eller fler per käke
7870
6585
926K Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, en per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på den keramiska distansen
12250
6585
926Ka Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatförankrad krona, två eller fler per käke, skruvad där keramen är direkt bränd på den keramiska distansen
10370
6585
928 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatop. Implantat ingår
8130
2190
929 Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatop. Implantat ingår
9750
4395
929K Utbytesåtgärd. Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i en entandslucka istället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatförankrad krona, skruvad där keramen är direkt bränd på den keramiska distansen
12250
4395
FRTVG Frisktandvård, tillägg vid singelkrona eller laboratorieframställd pelare, guld
1000
FRTVK Frisktandvård, tillägg vid singelkrona, helkeramisk
600
IN Skriftligt intyg
500
LIN Skriftligt intyg, ringa omfattning
300
SL2 Blekning, per käke
1500
SL2-1 Blekning, upprepad
600
SL3 Blekning, avital tand
925
SL3-1 Blekning, avital tand, inläggsbyte
350
SL4 Fastsättning eller borttagning av tandsmycke
400
SL4-1 Tandsmyckekostnad
Enl. prislista
SL5 Tandskydd
1000
SL5T Tandteknikerkostnad för tandskydd
Faktura
SL6 Laser per behandlingstillfälle
300
SLB Delbetalning vid uppgjord betalningsplan
Belopp
0
UTB Uteblivande barn
75
UTB Uteblivande/sent återbud hos tandhygienist
460 kr/tim
UTB Uteblivande/sent återbud hos tandläkare
750 kr/tim
UTB Uteblivande/sent återbud hos specialist
950 kr/tim
UTB Uteblivande/sent återbud vid Nödvändig tandvård och LIS
Besöksavgift