Höjt bidrag för tandvård

Den 15 april 2018 blir det billigare för dig att gå till tandläkaren. Då fördubblas det allmänna tandvårdsbidraget, ATB, som du kan använda som delbetalning för din tandvård.

Vad innebär höjningen?

Bidraget dras av när du ska betala för ditt tandvårdsbesök och din tandläkare eller tandhygienist får sedan ersättning från Försäkringskassan. Varje år får du ett nytt bidrag som du kan spara upp till två år. Om du redan har hunnit använda dina bidrag, så kommer höjningen med i bidraget som du får i juli.

Höjt allmänt tandvårdsbidrag för alla åldrar

Bidragets storlek beror på din ålder

  • från och med det år du fyller 23 till och med det år du fyller 29 är bidraget 600 kronor per år.
  • från och med det år du fyller 30 till och med det år du fyller 64 är bidraget 300 kronor per år.
  • från och med det år du fyller 65 är bidraget 600 kronor per år.

Bidraget kan sparas upp till två år. Som mest kan du alltså ha 1 200 kronor eller 600 kronor, beroende på din ålder, att använda till tandvård.

Det är riksdagen som har beslutat att höja det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) med 100 procent, för att fler ska kunna besöka tandvården regelbundet.

Kunder med frisktandvårdsavtal

Som frisktandvårdskund är det ingenting du själv behöver göra för att ta del av det förhöjda bidraget, detta har och kommer även fortsättningsvis att beräknas automatiskt på ditt avtal.

Om allmänt tandvårdsbidrag och tandvårdsstöd

Läs mer om tandvårdsstödet på Försäkringskassans hemsida