Höga betyg i kundundersökning

Gott bemötande och stor trygghet toppar resultatet i en pågående undersökning av kundnöjdheten som 50 000 av er slumpmässigt utvalda kunder deltar i. Samlat ger ni kunder oss ett nöjd-kund-index på 4,4 på en skala 1-5.

För att fånga upp hur du som kund upplever din kontakt med oss genomför vi löpande olika mätningar där vi kan ta del av era önskemål om förbättringar. I den senaste NKI-undersökning (där NKI står för ”Nöjd Kund Index”), som startade i maj förra året och fortfarande pågår, har hittills över 50 000 av er slumpmässigt utvalda kunder deltagit.

– Vi är glada och stolta över resultatet, som visar att vårt fokus på hög kvalitet och gott bemötande med kunden i centrum märks och uppskattas, säger vd Eva Ljung.

Gott betyg i bemötande och trygghet


Undersökningen som snart har pågått i tio månader visar resultatet att ni kunder ger oss på Folktandvården Stockholm ett högt betyg, särskilt när det gäller bemötande och trygghet. På en skala från 1 till 5 har vi fått ett nöjd-kund-index på 4,4 – lika med 88 procent – när det gäller den övergripande nöjdheten som ni kunder känner.

Högst betyg fick gott bemötande, där 92 procent av kunderna i undersökningen är nöjda eller mycket nöjda. På andra plats kom upplevelsen av trygghet vid besöket, som 90 procent tycker är hög eller mycket hög.

Tydliga resultat av nöjda kunder


I övrigt visar undersökningen att 84 procent instämmer i att det är lätt att boka tid hos oss. Lika stor andel, 84 procent, bedömer att våra kliniker erbjuder den senaste tekniken inom tandvård. Det framgår också att 8 av 10 kunder upplever god delaktighet vid val av behandling och 72 procent känner att de får god prisinformation.

Resultaten är stabila över perioden som undersökningen har pågått.