Fluortanten förbättrar tandhälsan hos barn och unga

Den första september firas en av Sveriges mest välkända folkhälsoaktörer, nämligen fluortanten. På fluortantens dag vill Folktandvården Stockholm uppmärksamma alla fluortanter och fluormän som arbetar för jämlik tandhälsa i Stockholms län.

Barn på besök hos Folktandvården

På 1960-talet gjorde fluortanten för första gången entré i skolorna med fluorsköljning för att förbättra barn och ungdomars tandhälsa. Överlag var tandhälsan vid denna tid dålig och det var svårt att hitta någon ung människa som inte hade ett eller flera hål i tänderna. Den breda satsningen på fluorsköljning varje eller varannan vecka blev lyckad. I senare delen av 1960-talet introducerades tandkräm med fluor i Sverige, tandhälsan förbättrades successivt i Stockholms län och under 90-talet försvann därför fluortanten.

Stora insatser för att förbygga karies hos barn och unga

I början på 2000-talet försämrades återigen tandhälsan hos barn och ungdomar i vissa av länets områden och fluortanten gjorde comeback. Samtidigt dök de första fluormännen upp. Folktandvården Stockholm startade år 2004 dessutom ett kariespreventionsprogram med förebyggande insatser för alla barn i länet med särskilda insatser för barn i utsatta områden. Programmet är framgångsrikt och ger mätbara effekter.

Tandhälsan allt bättre men skillnader mellan områden

Idag har barn och unga i länet överlag en god tandhälsa, men stora skillnader finns mellan områden. I bland annat Rinkeby–Kista och Skärholmen är karies bland treåringar och nittonåringar betydligt vanligare än innanför tullarna.

Förebyggande tandhälsoarbete i skolor och på BVC

I kariespreventionsprogrammet ingår fluortanternas och fluormännens besök i skolorna. Varje år får cirka 55 000 elever i förskoleklass och klass 5 en lektion på temat friska tänder. Fluortanterna informerar även föräldragrupper om tandhälsa på barnavårdscentraler samt utbildar lärare i att genomföra fluorsköljningar på skolor i utsatta områden.

Barn och förälder borstar tänder

Appen Rocka munnen ger stöd till föräldrar

De viktigaste insatserna för barnens tandhälsa görs i hemmet, genom bra matvanor och tandborstning med fluortandkräm morgon och kväll. Med mobilspelet "Rocka munnen" för barn 6-9 år gör Folktandvården tandborstningen roligare och ger stöd till föräldrar, direkt i badrummen. Appen som förvandlar skärmtid till egenvård är ett viktigt verktyg för att nå den digitala generationen och skapa nya vanor som säkrar barnens tandhälsa idag och i framtiden. Rocka munnen har tagits fram av Folktandvården Sverige gemensamt och är gratis att ladda ner från App Store eller Google Play.