Renovering av Eastmaninstitutet får pris

Nyréns Arkitektkontor har fått Stockholms byggmästareförenings årliga ROT-pris för renoveringen av Folktandvårdens Eastmaninstitut.

Eastman interiör. Foto: Nyréns Arkitektkontor

År 2013 inleddes renoveringen av Q-märkta Eastmaninstitutets lokaler från 1936. Nu har Nyréns Arkitektkontor tilldelats Stockholms byggmästareförenings årliga ROT-pris för renoveringen av byggnaden.

- Det är otroligt roligt att Eastman har vunnit priset, säger Susann Kähäri Anerfält, områdeschef för Specialisttandvården och chef för Folktandvården Eastmaninstitutet.

- Det är bra att bli påmind om vilken fantastisk byggnad Eastman är, man blir lätt hemmablind när man dagligen vistas i lokalerna.

I sin motivering lyfter juryn för ROT-priset fram hur väl lokalernas arkitektoniska kvaliteter har bibehållits samtidigt som tillgänglighet och logistik förbättrats med bland annat fler behandlingsrum. Susann håller med:

- Det är fantastiskt att se hur modern teknik som ventilation, mikroskop, CBCT, lustagasdestruktionsapparat, in- och utcheckningskiosker mera har anpassats till ursprungsmålningar och färgsättning, muralmålningar, renoverade ursprungsmöbler från 1936 och återanvända gamla inredningsdetaljer.

- Sedan är det ju verksamheten med alla engagerade medarbetare och patienterna som gör Eastman till en levande institution, säger Susann.

Eastman interiör.

Juryns motivering

Ombyggnaden av Eastmaninstitutet har gjort det möjligt att samla alla Folktandvårdens specialistmottagningar i det gamla q-märkta huset.

Med bevarade arkitektoniska kvaliteter bibehålls lokalernas öppenhet och volym samtidigt som antalet behandlingsrum utökats kraftigt och antalet anställda kunnat fördubblas.

Stora byggtekniska utmaningar med krav på minimal synlighet av tekniska försörjningssystem, förbättrad logistik och ökad tillgänglighet har genomförts till måttlig produktionskostnad.

Lång hållbarhet genom användning av beständiga material, god arbetsmiljö och goda samarbetsformer mellan beställare, brukare, projektörer och entreprenör har präglat ombyggnadsarbetet.

ROT-priset

ROT-priset, som instiftades av Stockholms Byggmästareförening 1990, är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset ges till den beställare, arkitekt respektive byggentreprenör som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter.

Här kan du läsa mer om Eastmaninstitutet.