Folktandvården samlokaliserar kliniker

För att kunna ge en fortsatt god och trygg tandvård flyttar Folktandvårdens två kliniker i området Tensta-Rinkeby ihop och kliniken i Hallonbergen flyttar till Sundbyberg.

Just nu är det mycket stor brist på tandläkare och annan tandvårdspersonal i hela landet. Folktandvården i Stockholm har en bättre situation än på många håll i landet men även här har bristen på behandlare successivt förvärrats. På Folktandvårdens kliniker i Tensta och Hallonbergen är situationen akut.

För att kunna fortsätta ge länets invånare en god och lika tandvård har Folktandvårdens styrelse den 22 september beslutat att samlokalisera verksamheterna på fyra kliniker:

  • Folktandvården i Tensta samlokaliseras till Rinkeby.
  • Folktandvården i Hallonbergen samlokaliseras till Sundbyberg.

Samlokaliseringen av verksamheten i Tensta-Rinkeby sker under november månad.

Samlokalisering av verksamheten i Hallonbergen med Folktandvården Sundbyberg genomförs vid årsskiftet.

Folktandvården bedömer att dessa samlokaliseringar kommer att ge de boende i Tensta och Hallonbergen en fortsatt god och trygg tandvård samt förbättrad tillgänglighet.

Kund hos Folktandvården Tensta

Du som går hos Folktandvården Tensta eller har barn som går hos oss får snart sms och brev med information. Du hittar även informationen här på hemsidan: För dig som är kund hos Folktandvården Tensta

Kund hos Folktandvården Hallonbergen

Du som går hos Folktandvården Hallonbergen eller har barn som går hos oss kommer att få sms och brev med information lite längre fram. Du hittar även informationen här på hemsidan: För dig som är kund hos Folktandvården Hallonbergen