För företag

En god munhälsa är viktigt för hela kroppens välbefinnande. Nu kan du bli en arbetsgivare som erbjuder dina medarbetare något nytt inom friskvård: god munhälsa.

Friska medarbetare trivs och jobbar bättre. Idag är det självklart för de flesta arbetsgivare att satsa på friskvård för de anställda.

Arbetsplatsen är en viktig arena i hälsofrämjande arbete. En arbetsgivare som satsar på friskvård är en attraktivare arbetsgivare som kan rekrytera och behålla duktiga medarbetare. Friska, välmående medarbetare har mindre sjukfrånvaro, mera ork och arbetar effektivare.

Kunskap och engagemang

I 75 år har vi på Folktandvården hjälpt svenska folket att få en bättre munhälsa. Vi är cirka 1800 tandläkare, specialisttandläkare, tand sköterskor och tandhygienister i Stockholms län, alla med mycket kunskap och stort engagemang.

Vi kan erbjuda dig och dina medarbetare:
Mobil tandvård
Tobaksfri arbetsplats
Munvårdsinformation
Bra erbjudanden

Mobil tandvård – vi kommer till dig

Om ni är många i ert företag eller närområde som vill bli kunder hos oss så kan vi erbjuda mobil tandvård – vi kommer till er med tandvårdsstol och utrustning. Det spar tid både för arbetsgivaren och medarbetarna.

Tandläkarutrustningen är likvärdig med den på våra kliniker men lämpar sig bäst för förebyggande behandlingar, enklare undersökningar och lagningar. Mer avancerade behandlingar utför vi helst på närliggande klinik.

Tobaksfri arbetsplats – det lönar sig

Allt fler arbetsgivare satsar på en tobaksfri arbetsplats där medarbetare inte får röka eller snusa under arbetstid. Det förbättrar både hälsa och ekonomi för den som använder tobak, för företaget och för samhället.

Det är lönsamt att införa rökfri arbetstid. Arbetskraftskostnaden för rökarens extra sjukdagar och rökpauser beräknas upp gå till 45 000 kronor per år. För ett företag med 1000 anställda motsvarar kostnaden elva heltidstjänster! Forskning visar att en rökfri arbetsplatspolicy bidrar till att fyra till sex procent slutar röka, och att övriga kollegor minskar konsumtionen med tio procent.

Våra utbildade tobaksavvänjare kan hjälpa er igång och stötta er i processen, med föreläsningar och avvänjningsgrupper i era egna lokaler.

Munvårdsinformation – på ditt företag

Folktandvården kan sätta upp en monter på ditt företag, där vi informerar om vår verksamhet, svarar på frågor och delar ut testprodukter. De medarbetare som behöver kan här boka upp sig för ett besök på vår klinik. Denna tjänst är kostnadsfri.

Just nu erbjuder vi även föreläsningar om munhälsa. Föreläsningen hålls hos er och vi anpassar innehållet efter era önskemål. Exempelvis kan vi informera om orsaker till tandlossning och hål i tänderna, hur det vi äter och dricker påverkar våra tänder, vad som orsakar frätskador och dålig andedräkt. Med kunskap minskar både risken för misskötsel av munhygienen och behovet av tandvård.

Bra erbjudanden – för era medarbetare

Frisktandvård – tandvård till fast pris

Inom Folktandvården kan du teckna Frisktandvård – tandvård till fast pris. Du får bland annat undersökningar, röntgen, lagningar, rotfyllningar, enstaka kronor, akuttandvård i hela Sverige för en fast kostnad, oavsett hur många besök i tandläkarstolen du måste göra.

Tider efter era behov

För att era medarbetare inte ska behöva resa fram och tillbaka till tandvården erbjuder vi tider efter era behov. Vi kommer överens om tider som passar er och era medarbetare bäst.

Undersökning till halva priset

På vår hemsida kan ni boka sista minuten-tider (inom 24-timmar) till 50 procent rabatt.

Kontakta oss

Är du intresserad av ett samarbete eller vill veta mer? Lämna dina kontaktuppgifter nedan så återkommer vi till dig inom kort.

Jag vill bli kontaktad via: